Udfører en søgningSøg
Om Trelleborg
Om Trelleborg

En 1000 år gammel vikingeborg

Ét af de steder, hvor vikingetiden kan opleves på tætteste hold, er på Vikingeborgen Trelleborg nær Slagelse i Vestsjælland. I et naturskønt område ligger én af vikingernes store ringborge. Trelleborg blev bygget omkring år 980 af Kong Harald Blåtand. I dag ses resterne af den store kongeborg tydeligt i terrænet. Kom tæt på vikingerne for 1000år siden og og nyd den smukke natur i Tude ådal.

Udover udstilling. skøn butik og lækker cafe, kan du opleve den over 80 år gamle rekonstruktion af et af langhusene fra borgen og en mindre vikingelandsby.

Trelleborgs historie - Den historiske baggrund

 

Trelleborg ved Slagelse på Vestsjælland er en del af Vikingetidens militære magtsystem. Der kendes fire andre borge som tydeligt er opført i forbindelse med Trelleborg og efter samme model, nemlig Aggersborg på nordsiden af Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense og Borgring ved Køge. Af disse er Aggersborg den største, mens Trelleborg er langt den bedst bevarede og i øvrigt den eneste med en befæstet forborg.

Der kendes ingen samtidige skriftlige kilder til ringborgene overhovedet. Intetsteds har de sat sig direkte spor i de historiske kilder, hvilket kan synes mærkeligt, når man tager den gigantiske indsats, der ligger bag anlæggene, i betragtning. Muligvis skyldes kildernes tavshed, at borgene tilsyneladende kun var i brug i meget kort tid, måske så lidt som 10 – 15 år.

Trelleborg er årringsdateret på grundlag af tømmer fra voldgravene. Træet er fældet mellem august 980 og maj 981, og det ligger derfor fast, at der blev arbejdet på ydervolden i dét år. Præcis hvor lang tid hele opførelsen har taget vides ikke med sikkerhed, men dateringen til perioden omkring 980 kan forklare borgenes formål.

Den politiske situation i denne periode er ganske velbelyst, og trods rivaliserende teorier er det indlysende at kæde ringborgene sammen med Harald Blåtands forsøg på at styrke kongemagten i Danmark, som fandt sted i netop den periode. Harald hævder på den store runesten i Jelling, at han ”vandt sig al Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”. At se anlæggene som en del af bestræbelserne på at undertvinge småkonger og lokale høvdinge forekommer logisk, især i betragtning af at en stærk central kongemagt givetvis har været den eneste magtfaktor med tilstrækkelige midler til at gennemføre en sådan kraftanstrengelse.

Ringborgene vidner om den modvilje Haralds bestræbelser mødte, og det er ikke overraskende, at rigssamlingen ledte til oprør og borgerkrig. Oprørshæren blev anført af Svend Tveskæg, Haralds søn. Ifølge overleveringen blev Harald dræbt, da han under et slag gik afsides for at forrette sin nødtørft, og en snarrådig snigskytte skød ham bagi med en pil. Historien kendes fra flere kilder, især Jomsvikinga Saga, der identificerer snigskytten som den fynske stormand Palnatoke. Det er dog særdeles tvivlsomt, om beretningen er sand.

At tolke ringborgene som en faktor i magtkampene omkring kronen kan også forklare deres meget korte funktionstid. De har givetvis været kostbare at holde bemandede, og de er formodentligt blevet nedlagt kort efter borgerkrigen, hvor spørgsmålet om kongemagtens stilling var afklaret, og truslen om oprør ikke var overhængende.

Det vides ikke med sikkerhed, om navnet Trelleborg går tilbage til borgens opførelsestid, men navnesammenfaldet med søsteranlægget i Skåne tyder dog på, at det er tilfældet. Der er foreslået to tolkninger af borgens navn; det kan have været tænkt som en hån mod de småkonger og høvdinge, der blev undertvunget af borgene, og som derved blev tvunget i trældom for kong Harald, eller en henvisning til selve byggeriet; ”trel” eller ”træl” er den oldnordiske betegnelse for et af de tømmerstykker, der indgik i husenes konstruktion.

Museet

Få mere at vide om kongeborgen ved at besøg museum på Trelleborg. Modeller, arkæologiske fund og rekonstruktioner giver et levende indtryk af Trelleborgs historie, beboerne og borgens funktion.

Gå i vikingernes fodspor

Få mere at vide om kongeborgen ved at besøg museum på Trelleborg. Modeller, arkæologiske fund og rekonstruktioner giver et levende indtryk af Trelleborgs historie, beboerne og borgens funktion.
Gå i vikingernes fodspor

Oplev vikingernes liv på tæt hold i den rekonstruerede landsby Slagløse. Museet tilbyder i påsken, hele sommersæsonen og efterårsferien et væld af aktiviteter, opvisninger og events. Prøv selv kræfter med vikingernes håndværk og daglige gøremål og oplev den autentiske stemning omkring madbålet.

Mange aktiviteter foregår i skolernes ferieperioder.

Vikingeborgen Trelleborg er for børn i alle aldre

Udforsk den 1000 år gamle kongeborg. Gå på jagt efter Trelleborgs skatte udendørs eller i museets udstilling og find vikingekrigerens sværd, spyd eller økse.

I sommerferien og de øvrige ferier, kan du møde museets vikinger, der fortæller om vikingernes liv i krig og fred. Du kan også bage et lækkert fladbrød, skyde med vikingernes langbuer, støbe smykker, deltage i den drabelige krigertræning og mange andre sjove aktiviteter.

Trelleborg planlægger derudover specielle ferieaktiviteter i påskeferien og efterårsferie. Se nyhederne på forsiden for at planlægge dit besøg.