Danmarks middelalder og renæssance

Historisk metode – hvad fortæller kilderne?

Undervisningsforløbet Historisk metode – hvad fortæller kilderne skaber for rum for underen og spørgelyst. Eleverne kommer til at arbejde med det funktionelle kildebegreb i samspil med konkrete genstande på museet for derigennem at styrke elevernes teoretiske viden i praksis.

I grupper arbejder eleverne induktivt med forskelligartede kildemateriale, der synliggør hvordan én historisk kilde kan ændre karakter når den sættes i relation til øvrige kilder, ny forskning, historiebrug og den historiske kontekst.

Målgruppe: STX, HTX
Varighed: 1½ time
Fag: Historie A/B
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen i 1536 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien, der fik stor betydning for samfundsstrukturen og magtforholdene.

Undervisningen fremsætter et før og efterbillede på baggrund af Martin Luthers tanker og inddrager eleverne i en vurdering og diskussion af reformationens mange facetter, hvor politik og religion var en side af samme sag.

Eleverne får gennem et historisk scenarie indblik i en borgerkrig, hvor både kongemagten, adlen, kirken og bønderne spillede en aktiv rolle. Eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger og trænes i at perspektiveres fortiden til nutiden, så de forstår reformationens betydning for datidens samfund.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne

Varighed: 1 time

Fag: Historie, kristendomskundskab

Max antal: 30 elever

Pris: 500 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Del denne side