Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
KA-CHING! Show Me the Money

Giv klassen styr på pengene igennem 3 nye undervisningsforløb i udstillingen: KA-CHING! - Show me the Money
Igennem tre nye undervisningsforløb får elever i udskolingen samt på HHX, STX og andre ungdomsuddannelser bedre forståelse for økonomiske sammenhænge og problemstillinger – herunder privatøkonomi og økonomisk ulighed.
Udstillingen: ”KA-CHING! Show me the Money” danner rammerne for en aktiv undervisningsform, hvor klassen kommer til at diskutere og reflektere over emner som: Ulighed, forbrugervaner og sammenhængen mellem økonomi og drømmen om det gode liv.

KA-CHING! Få styr på pengene – et sjovt privatøkonomisk dilemmaspil

Dette forløb handler om økonomiske valg. Forløbet er bygget op omkring et dilemmaspil, hvor eleverne bliver sat overfor en række valg og prioriteringer i jagten på det “gode liv”. Eleverne vil løbende komme rundt i udstillingen og kan bruge deres viden om genstandene til at vinde ekstra point.
Kernestoffet, der arbejdes med, er bl.a.: Udbud og efterspørgsel, indkomst, forbrug, købsadfærd, lån, opsparing og overvejelser af privatøkonomisk karakter samt overvejelser om valg og fravalg i voksenlivet. I det aspekt understøtter forløbet også elevernes almene dannelse.
Nogle af de dilemmaer, eleverne skal tage stilling til, er:
• Hvad er vigtigst for dig – en høj løn eller megen fritid?
• Køber du brugt eller nyt? Billigt eller dyrt? Kvalitet eller kvantitet?
• Hvis du havde lige så mange penge som Elon Musk, hvad ville du så bruge dem på?
• Du er kommet i gæld. Hvad gør du?
• Overvejelser omkring klima, miljøpåvirkning og arbejdsvilkår i forbindelse med forbrug
Forløbet henvender sig især til elever på HHX og STX, der undervises i økonomi eller samfundsfag. Elever der har afsluttet eller er i gang med Økonomisk Grundforløb (HHX) vil kunne nikke genkendende til flere af begreberne og temaerne – og forløbet kan således bruge til at sætte deres viden i spil. Forløbet kan også bookes af elever i udskolingen eller andre ungdomsuddannelser. Selve forløbet tager 1 ½ time. Det kan anbefales at afsætte lidt mere tid efterfølgende, da udstillingen også rummer en masse spændende genstande og et spil, som eleverne selv kan gå på opdagelse i før eller efter.

Vær opmærksom på at eleverne skal bruge deres mobiltelefoner på forløbet.

Målgruppe: HHX, STX, EUX
Varighed: 90 minutter
Fag: Samfundsfag, International Økonomi, Afsætning, Virksomhedsøkonomi/Erhvervsøkonomi, Økonomisk Grundforløb
Max antal deltagere: 32 (inkl. lærere)
Pris: 900 kr

Bestil via ONLINE BOOKING

Undervisningsforløbet er udviklet i samarbejde med undervisere fra Niels Brock Innovationsgymnasium

Bagsiden af medaljen - Ulighedens mange facetter

I dette forløb er eleverne selv med til at bestemme, hvad de gerne vil blive klogere på i forhold til ulighed. Er ulighed et kriterie for velstand? Er man selv ansvarlig for, om man ender i en god eller dårlig økonomisk situation? Kan det passe at 80% af ens indkomst allerede er defineret ved fødslen? Hvad betyder økonomisk ulighed imellem køn, generationer og geografi? Dét er nogle af de spørgsmål, der sættes fokus på. Ud fra elevernes prioritering af interesser fastlægges forløbets gang og kobles til genstande og historier i udstillingen. Eleverne vil løbende blive klædt på til at diskutere og reflektere over spørgsmål relateret til ulighed.
Forløbet er udviklet i samarbejde med undervisere fra Niels Brock Innovationsgymnasium. Selve forløbet tager 1 – 1 ½ time. Dog kan det anbefales at afsætte lidt mere tid i udstillingen efterfølgende, da udstillingen også rummer et spil, som eleverne selv kan gå på opdagelse i før eller efter.
Forløbet underbygger at eleverne kan:
- Reflektere over forskellige former for ulighed – fx ulighed imellem køn, generationer, geografi og udvikling som nødvendig for velstand.
- Blive klogere på og diskutere økonomisk ulighed ud fra egne standpunkter

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 90 minutter
Fag: Samfundsfag, historie, international økonomi
Max antal deltagere: 32 (inkl. lærere)
Pris: 900 kr

Bestil via ONLINE BOOKING

Det store pengespil – hvem kan vinde millionen?

Pengenes veje er uransagelige, og ligesom i livet er der nogle, der har medfødte fordele og andre skal kæmpe for at komme til pengene. Dét bliver tydeligt i det store Pengespil, der er en del af udstillingen KA-CHING! - Show Me the Money. Eleverne introduceres for spillet og udstillingen, men slippes så fri til selv at finde ud af, om de kan vinde millionen. Men hov! Snyd! Det viser sig, at nogen har flere penge på kortet fra start end andre. Og hvordan måler man så, hvem der klarer sig bedst? Eleverne inviteres til slut til at reflektere over temaer som, hvordan penge styrer vores liv, hvad værdi er for en størrelse og hvad det egentligt betyder at klare sig godt økonomisk.
Forløbet er udviklet i samarbejde med Play designere fra Designskolen Kolding som en let introduktion til pengenes verden, hvor lærerig leg er vægtet højt. Eleverne vil undervejs få brug for at kende til udstillingens genstande for at kunne klare sig bedst muligt i pengespillet.

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne
Varighed: 90 minutter
Fag: Samfundsfag og historie. Kan også bruges som introduktion eller social aktivitet for klassen fx i forbindelse med forløb om penge og økonomi.
Max antal deltagere: 32 (inkl. lærere)
Pris: 900 kr.

Bestil via ONLINE BOOKING

Nationalmuseets Undervisning

Kontakt: undervisning@natmus.dk