Udfører en søgningSøg

Grundskolen - forløb til indskolingen

Undervisningen på Musikmuseet har elevernes sanseoplevelser, udforskning og aktive deltagelse som pædagogisk omdrejningspunkt. Museets undervisning tager udgangspunkt i fagenes nye forenklede fælles mål.

Undervisningsforløb skal bookes med min. 10 dages varsel. Et par dages ekspeditionstid må forventes.

Har I yderligere spørgsmål i forbindelse med bestilling af undervisning, kontakt da Nationalmuseets Undervisning:

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66
E-mail

Særlige forhold i forbindelse med Covid-19

Musikmuseet følger løbende udviklingen i forhold til Covid-19. Vi vil løbende justere vores forløb i forhold til den aktuelle situation og de særlige hensyn og retningslinjer. I denne periode vil enkelte elementer i de beskrevne forløb derfor også kunne være ændret.

Har du hørt min lyd?

Målgruppe: 0.-2. kl.
Maks antal: 28 elever

Varighed: 1½ time
Pris: 750 kr.
Type: Workshop og udstilling
Afvikles fra 1. september 2020 - kan bookes nu


I dette forløb skal vi udforske vores egne og musikinstrumenternes lyde. Gennem musikalske lege sætter vi fokus på instrumenternes lyde og familier. Vi sætter ord på det oplevede, og eleverne får selv mulighed for at spille på forskellige instrumenter.

Med udgangspunkt de forskellige instrumentfamilier går vi efterfølgende på opdagelse med ørerne i museets udstilling og leder efter kendte og nye instrumenter.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik, Natur/teknologi

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse, musikudøvelse

Læringsmål:
Eleven kan har viden om forskellige instrumentgrupper og kan anvende grupperingen i forhold til samspil og observationer i museets udstilling. 

Eleven kan deltage i enkelte samspils lege med forskellige typer af instrumenter.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Det Klingende Museum - symfoniorkestret
Det Klingende Museum - symfoniorkestret
Det Klingende Museum - symfoniorkestret

Det Klingende Museum - symfoniorkestret

Målgruppe: 3.-10. klasse
Pris: 1600 kr.
Varighed: 5 timer
Maks antal: 28 elever
Type: Fordybelsesforløb
Afvikles fra 1. januar 2021 - kan bookes nu

Trut i en tuba og kram en cello. Lad eleverne komme helt tæt på instrumenterne fra symfoniorkestret.

I Det Klingende Museum inviteres elever til at deltage i længerevarende forløb med tre besøg i løbet af skoleåret.

1. besøg: dette besøg består af en hands-on-workshop, hvor eleverne afprøver instrumenterne fra alle instrumentgrupper i symfoniorkestret (alle fredage igennem hele skoleåret).
2. besøg: dette besøg foregår i museets udstilling, hvor vi bygger videre på elevernes erfaringer fra første besøg (valgfri dato og ugedag).
3. besøg: sidste trin i forløbet er en fælles koncert for alle de deltagende klasser med Copenhagen Phil (fast dato i april måned - dato kommer snarest).

Workshoppen sker i samarbejde med unge studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og koncerten arrangeres i samarbejde med Copenhagen Phil. Der vil være mulighed for en vis fleksibilitet i forhold til placering af de enkelte trin i forløbet.

Download før- og eftermateriale her

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse

Læringsmål:

Eleven kan genkende klangen og navngive instrumenter fra symfoniorkestrets instrumentgrupper. 

Eleven har viden om spilleteknik på musikinstrumenter fra symfoniorkestret. 

Eleven har viden om udvalgte musikinstrumenters historiske udvikling. 

Eleven kan lytte til levende fremført musik, og kan formidle sin oplevelse og viden.

Vedr. forløbets afvikling
Vi afvikler workshops i Det Klingende Museum (1. besøg) på fredage. Besøg i udstillingen (2. besøg) kan foregå på alle ugens dage. Koncerten (3. besøg) vil ligge i afslutningen af skoleåret.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Det Klingende Museum - instrumenterne fra Østasien
Det Klingende Museum - instrumenterne fra Østasien

Det Klingende Museum - instrumenterne fra Østasien

Målgruppe: 3.-10. klasse
Pris: 1600 kr.
Varighed: 5 timer
Maks antal: 28 elever
Type: Fordybelsesforløb
Afvikles fra 1. januar 2021 - kan bookes nu

Lad eleverne komme tæt på de fantastiske musikinstrumenter fra Østasien og særligt Kina. Prøv en erhu og lyt til en guqin.

I Det Klingende Museum inviteres elever til at deltage i længerevarende forløb med tre besøg i løbet af skoleåret. I dette længerevarende forløb møder og prøver eleverne musikinstrumenter fra Kina under vejledning fra kinesiske musikere tilknyttet Music Confucius Institute i København.

Forløbets første besøg er en hands-on-workshop, hvor eleverne afprøver forskellige instrumenter fra Kina. Andet besøg foregår i museets udstilling, hvor vi går på skattejagt og bygger videre på elevernes erfaringer fra første besøg. Sidste trin i forløbet er en fælles koncert for alle de deltagende klasser.

Download før- og eftermateriale her

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse

Læringsmål:

Eleven har viden om musikinstrumenter fra Østasien og særligt Kina. Eleven kan genkende klangen og navngive mindst fire traditionelle instrumenter fra Kina. 

Eleven kan indgå i en samtale og sammenstilling af musikkens funktion i Danmark og Kina. 

Eleven kan beskrive musikalske parametre i den kinesiske musik.

Vedr. forløbets afvikling
Vi afvikler workshops i Det Klingende Museum (1. besøg) på fredage. Besøg i udstillingen (2. besøg) kan foregå på alle ugens dage. Koncerten (3. besøg) vil ligge i afslutningen af skoleåret.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

På tidsrejse i musikken
På tidsrejse i musikken
På tidsrejse i musikken

På tidsrejse i musikken

Målgruppe: 3.-6. klasse
Pris: 750 kr.
Varighed: 1½ time
Maks antal: 28 elever
Type: Udstillingsforløb
Afvikles fra 1. september 2020 - kan bookes nu

Hvilken musik lyttede vores bedsteforældre til? Hvorfor havde Christian 4. så mange musikere ansat? Og hvem lavede egentlig musikken i middelalderen.

Vi tager eleverne med på en tidsrejse tilbage i musikinstrumenternes historie. Vi rejser igennem forskellige tidsperioder, og eleverne skal udforske og opleve instrumenternes udvikling. Vi sætter fokus på hvem der skabte musikken og dens funktion op igennem tiden.

Forløbet afsluttes med en digital skattejagt i udstillingen, som tager ca. 30 min. at gennemføre.

Download før- og eftermateriale her

ONLINE BOOKING

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik

Kompetenceområde:
Musik - Musikforståelse

Læringsmål:

Eleven har viden om mindst 3 musikhistoriske perioder og kan nævne dem ved navn. 

Eleven kan med egne ord fortælle om en bestemt instrumenttypes historiske udvikling. 

Eleven kan deltage i en refleksion over musikkens funktion nu og i et historisk perspektiv.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Musik og haikudigtning
Musik og haikudigtning

Musik og haikudigtning

Målgruppe: 3 .-6. klasse
Pris: 1200 kr.
Varighed: 3 timer
Maks antal: 28 elever
Type: Workshop
Afvikles fra 1. september 2020 - kan bookes nu

Hvordan lyder en sommerfugl? Eller stemningen af mørke? Både haiku digte og musik rummer en sanselighed, som sætter nuet i fokus. I dette forløb skal vi arbejde med samspillet mellem musik og ord. Hvilke stemninger og beskrivelser findes der i ordene, og hvordan kan vi omdanne disse til et musikalsk nu?

Eleverne skal forud for dagen skrive deres egne haikudigte, som vi sammen på museet med inddragelse af museets samling og brugsinstrumentarium skal skabe musik ud af.

Download før- og eftermateriale her

Fælles mål og praktisk information

Fag:
Musik, Dansk

Kompetenceområde:
Musik - Musikalsk analyse
Musik - Musikalsk skaben
Dansk - Oplevelse og indlevelse
Dansk - Fortolkning

Læringsmål:

Elven har viden om forskellige instrumenttyper og klangmuligheder.

Eleven kan med forståelse for musikalske parametre indgå i en kompositionsproces omkring et konkret produkt. 

Eleven kan udtrykke en tekst stemning og 

Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden - tekst til musik.

Forberedelse forud for besøget
Det er vigtigt at klassen har skrevet en mængde haiku digte inden besøget. Se inspirationsmateriale ovenfor. Disse digte er udgangspunktet for det arbejde, som vi  tager fat på under besøget.

Faciliteter på Musikmuseet:
Mulighed for at spise medbragt mad (Bookes via mail til ulla.hahn.ranmar@natmus.dk )

Grundskole - forløb indskoling
Besøg Musikmuseet på egen hånd

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Som klasse har I også mulighed for at besøge Musikmuseet på egen hånd. Alle fredage kl. 10-13 (undtaget skoleferier) holder vi åbent netop for jer, og besøget er gratis.

Læs mere herom her.