Udfører en søgningSøg
Besøg Musikmuseet på egen hånd

Besøg Musikmuseet på egen hånd

Du har også mulighed for at bruge Musikmuseets udstilling og prøv-selv-rum sammen med din klasse på egen hånd.  

Besøget for disse grupper er gratis.

Musikmuseet rummer nogle helt unikke muligheder for at gøre musikkens verden håndgribelig og nærværende. Også muligheder som du på egen hånd kan inddrage direkte i din undervisning. Måske rummer museet udstilling en helt særlig vinkel på det forløb, som du netop planlægger til din klasse. Måske ønsker du bare selv at give dine elever en konkret opgave, som de skal løse på museet efter et undervisningsforløb.

Vi holder museet åbent til netop disse typer af besøg en gang om ugen gennem hele skoleåret. På disse dage står museets særlige undervisningsguider klar til at tage imod jer og sørge for, at I får fuldt udbytte af besøget.

Har du spørgsmål vedr. disse åbningstider og muligheder kontakt da gerne Ulla Hahn Ranmar på: ulla.hahn.ranmar@natmus.dk.

Faciliteter til rådighed ved besøg på egen hånd

Skattejagter

Skattejagter

Med Musikmuseets digitale skattejagter kan klassen gå på opdagelse i museets instrumenter og lyde.

Man kan vælge mellem tre forskellige skattejagter:
- På tidsrejse i musikken
- På opdagelse i musikkens lyde
- Det Klingende Museum - Østasien

Skattejagterne henvender sig til elever fra 3. kl. og opefter og understøtter læringsmål indenfor instrumentkendskab, musikhistorie og andre musikkulturer.

Ved ankomst kan I få udleveret et klassesæt af tablets bestående af 10 tablets, som klassen kan arbejde med. Du kan også vælge at få klassens arbejde og resultater tilsendt på mail via et link efter besøget.

Det er gratis at låne museets tablets.

Spil-selv-rummet

Spil-selv-rummet

Ved besøg på egen hånd har klassen også mulighed for at anvende museets spil-selv-rum. Her kan eleverne  prøve forskellige typer af instrumenter, som afspejler nogle af museets udstillede genstande.

Det er dine elever og dig som sætter rammen om det musikalske arbejde i rummet - skal det være ren udforskning af klange, eller skal I måske prøve at sætte et lille musikstykke sammen?

Spil-selv-rummets sammensætning af instrumenter vil variere fra dag til dag.

Ved brug af rummet i forbindelse med jeres besøg, er det en god ide mellem lærere og elever at have nogle faste aftaler for, hvem der opholder sig i rummet og hvilke regler der gælder. Dette vil vi bede jer drøfte med jeres elever inden besøget.

Åbningstider for skoleklasser og andre uddannelser* på egen hånd:

Alle fredage kl. 10-13

(Bemærk ny ugedag)

(i alle skoleuger, dvs. uge 34-41, uge 43-50, uge 2-6, uge 8-12, uge 14-24 nævnte uger inkl.)

Ankomstadresse: 

Musikmuseet/ Undervisning
Worsaaesvej 19, 2. sal
1972 Frederiksberg C

(Ring på døren, og vi vil åbne for jer)

Du skal huske at booke plads forud for besøget på: ulla.hahn.ranmar@natmus.dk.   

*Denne åbningstid gælder for alle grupper som anvender Musikmuseet i en kompetencegivende uddannelse. Dette kunne være vuggestuer, børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser, videregårende uddannelser m.m.

Åbningstider for skoleklasser og andre uddannelser* på egen hånd:
Åbningstider for skoleklasser og andre uddannelser* på egen hånd:
Åbningstider for skoleklasser og andre uddannelser* på egen hånd: