Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Dilemma Afghanistan

Dilemma Afghanistan

Forløbet foregår i udstillingen "Den Fjerne Krig", der handler om den danske indsats i Afghanistan. Udstillingen er scenografisk opbygget og det er bl.a. muligt at løfte soldatens udstyr, gå op i vagttårnet eller besøge en afghansk familie.

Eleverne bliver delt op i grupper, der hver repræsenterer en gruppe, der har været til stede i Afghanistan. De fire grupper er læger, Røde Kors, soldater og journalister. Gruppevis sendes klassen rundt i udstillingen, hvor de selv skal researche og forholde sig til krigens dilemmaer.

Vores underviser hjælper eleverne med at reflektere og perspektivere over dilemmaerne. Undervejs fremlægger grupperne deres dilemmaer og diskuterer deres holdning med de andre grupper.

Vi anbefaler at klassen er inddelt i grupperne hjemmefra, så I selv kan tage højde for klassesammensætning og gruppedynamik.

Hvis klassen ikke er inddelt i grupper, gør vores underviser det.

Forløbet understøtter faglige mål som:

  • Samfundsfag: Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed.
  • Historie: Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie.
  • Dansk: Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer, herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt, med formidlingsbevidsthed.

Fakta om undervisningsforløbet

  • Målgruppe: Ungdomsuddannelser
  • Varighed: 1½ time
  • Max antal deltagere: 28 elever + 2 lærere
  • Fag: Historie, samfundsfag, dansk
  • Pris: 750 kr.

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Book et undervisningsforløb

Mail:krigsmuseet@natmus.dk

Tlf.: 41 20 60 80