Christian 4. krige og selviscenesættelse

Christian 4. var en mester i at iscenesætte sig selv. I forløbet arbejder vi med Christians 4. krige, hvordan nederlag vendes til sejr, hvordan tøj kan afspejle magt, og hvordan Christian 4. egen iscenesættelse har været med til at præge det billede, vi i dag har af ham.
Undervejs bruger vi forskellige genstande, og eleverne prøver kopier af dragter.

Læringsmål:

  • Eleven erfarer gennem arbejde med Christian den 4 og hans krige at historie skabes og at den samme begivenhed og person bevidst kan fremstilles på forskellige måder i forskellige tidsperioder.
  • Eleven kan fortolke Christians den 4s egen og andres hensigt med forskellige fremstillinger af Christian den 4 og hans krige.

Fakta om undervisningsforløbet

Varighed: 1 time
Klassetrin:
4-6. klasse
Max antal deltagere: 30 elever
Fag: Historie og dansk
Pris: 600 kr.

Book undervisningsforløb

E-mail: booking.krigsmuseet@natmus.dk
Telefon: 33927085

Oplys venligst skolens navn, klassetrin, antal elever, dato og tidspunkt for det ønskede forløb.

Del denne side