Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
I Kanonhallen kan du se alt fra gamle kanoner til moderne droner

Udstillingen 'Kanonhallen'

Den 156 meter lange Kanonhal på Krigsmuseet har rummet kanoner og køretøjer lige siden, den stod færdig i 1604 – bygget på befaling af Christian 4. Forrest i hallen finder I otte fortællinger om krig:

  • Atomkrig i Danmark
  • Slaget ved Helgoland
  • Det Store Nederlag
  • Tre Måde At Skyde På
  • Krigens Pragt og Kærlighedens Magt
  • Kvinder og Kanoner
  • Hurtigere, Længere, Mere Dødeligt
  • Hver Mands Våben

Christian 4.'s kanonvægt
I bunden af hallen finder I Christian 4.'s kanonvægt, som blev bygget til huset. Som regel angives tømmermester Vidt Kragen som konstruktøren af det store trægalleri, der bærer selve vægten, der hænger i en stor krog. Vidt Kragen stod for opførelsen af dragespiret på Børsen og er derfor en af de mest fremtrædende tømrermestrer fra Christian 4.'s tid. Vidt Kragen fik da også udbetalt 20 daler for sit arbejde på hævetøjet i Tøjhuset i maj 1614. Dette er første gang, han optræder i regnskabsmaterialet i forbindelse med vægten.

En række tømrermestre - Jens Christensen, Hans Kloug, Laurids Jensen, Børge Børgesen, Willum Jonsen og Gregorius Jacobsen - havde arbejdet på "hævetøjet" fra juni 1611 frem til marts 1613. Willum Jonsen blev bl.a. betalt "for det hævetøj, han har antagen sig at skulle gøre og forfærdige". Og i februar 1612 havde snedkeren Lennert Leiland fået betaling for at udskære en del løvehoveder på det. Vidt Kragens arbejde synes derfor at have bestået i en mindre tilpasning af vægten.

Christian af Anhalt noterede 1622 i sin dagbog, at hævetøjet stod midt i hallen - og fremhævede, at det kunne betjenes af en enkelt mand. Omkring 1730 blev vægten flyttet ud i Tøjhusgården, hvilket træværket led voldsomt under. Da den i 1832 blev flyttet ind igen til sin nuværende plads, blev en stor del af udsmykningerne fjernet ved en omfattende restaurering.