Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Indiske sarier. Udstillet i Etnografisk Samling
Indiske sarier. Udstillet i Etnografisk Samling

Indien

Det indiske subkontinent har gennem årtusinder været hjemsted for en lang række forskellige befolkningsgrupper. Det er i mødet mellem disse, at der er opstået den mangfoldighed af sprog, religioner og kulturelle traditioner, der i dag karakteriserer Indien. Indien fik sine nuværende grænser efter uafhængigheden fra Storbritannien i 1947.

Det var det britiske kolonistyre, der i nyere tid samlede de mange hundrede små og store fyrstedømmer til ét rige, inklusiv de områder, der i dag omfatter Pakistan og Bangladesh. Store dele af Indien havde dog allerede været samlet langt tidligere. Første gang under den buddhistiske kejser Ashoka, som regerede fra det nordlige Indien i det tredje århundrede f.Kr. og senest under det mægtige muslimske Mogul-dynasti, der havde sin største udstrækning i slutningen af 1600-tallet.

Indiske kulturer
De ældste kendte indiske kulturer opstod for omkring 5000 år siden omkring Indusfloden, hvor man har fundet levn fra kulturelt højt avancerede bysamfund. Man ved imidlertid meget lidt om, hvem disse folk var, eller hvilke sprog de talte. Arkæologiske fund af en række karakteristiske små kvindefigurer tyder dog på, at de tilbad den livgivende jord i form af frugtbarhedsgudinder.

Omkring år 1500 f.Kr. indvandrede en række centralasiatiske nomadestammer til Indien. Med sig bragte de både et nyt sprog, sanskrit, og en ny religion. I de følgende århundreder blev mundtlige overleveringer af denne religion samlet i vedaerne, som er de ældste, indiske, religiøse skrifter. Siden opstod nye store religiøse trosretninger som buddhismen, jainismen og hinduismen. Disse religioner kombinerede alle på forskellig vis elementer fra vedaernes skrifttradition med lokal folkereligion.

Fra begyndelsen af 700-tallet begyndte muslimske befolkningsgrupper at indvandre til Indien fra Nordvest og med tiden udvikledes en særlig indisk udgave af islam. I Nordindien er forskellige indo-ariske sprog beslægtet med bl.a. sanskrit og persisk nu dominerende, mens udløbere af de oprindelige såkaldt dravidiske sprog vedblev at dominere i Sydindien.

I udstillingen Jordens folk på Nationalmuseet kan du opleve kunsthåndværk, smykker og malerier, der er fremstillet og indsamlet i Indien fra midten af 1600-tallet og frem til slutningen af 1900-tallet. En del af den indiske samling stammer fra Tranquebar, der var dansk handelskoloni fra 1620 til 1845.

Kastesystemet

Kastesystemet
Ægtepar af pariah-kasten, fra Tranquebar. Udstillet i Etnografisk Samling

Det indiske kastehierarki har haft stor betydning for forholdet mellem de forskellige befolkningsgrupper og for udviklingen af de meget forskelligartede kulturelle og religiøse traditioner. Gennem de sluttede slægtskabsbaserede kaster kombineres klasse, klan og rituel religiøs status. Der er gennem tiden opstået mere end 3000 forskellige kaster i Indien. Langt de fleste findes dog kun inden for et mindre område. Her indgår de i et lokalt hierarki, hvor kasternes indbyrdes status udstikker retningslinjerne for, hvilken omgang mennesker fra forskellige kaster bør have med hinanden.

Brahmin-kasterne af præster og lærde anses generelt for at have den højeste sociale og religiøse status, og kasterne har traditionelt begrænset sin omgang med laverestående kaster for at bevare deres rituelle renhed. De såkaldt ’urørlige’ kaster er derimod af alle øvrige kaster blevet regnet for at være så lavtstående, urene og rituelt besmittende, at de helt har undgået fysisk kontakt med dem og forment dem adgang til andre templer end deres egne. I dag er enhver diskrimination på baggrund af kaste forbudt ved lov, men mange af de laveste kaster lider stadig under forskellige former for såvel åbenlys som skjult diskrimination.

Europæisk kolonialisme

Perioden fra midten af 1600-tallet og frem til slutningen af 1900-tallet har været præget af store politiske, kulturelle og sociale forandringer ikke mindst foranlediget af den europæiske kolonialisme, der for alvor begyndte at gøre sig gældende i Indien fra begyndelsen af 1600-tallet. Private handelskompagnier blev udsendt af de britiske, nederlandske, danske og franske kongemagter for at skabe direkte handelsforbindelser til Indien, hvorfra man længe havde købt luksusvarer som silke, elfenben og krydderier gennem arabiske og senere portugisiske handelsfolk. Siden udkonkurrerede og besejrede briterne de øvrige kolonimagter, såvel som størstedelen af de lokale muslimske og hinduistiske fyrster og herskede fra midten af 1800-tallet og frem til uafhængigheden i 1947 over det meste af Indien.

Projekter i Indien

Serampore Initiativet
Serampore Initiativet

Etnografisk Samling har og har haft projekter i de gamle danske handelskolonier, Serampore (Frederiksnagore) og Tranquebar (afsluttet) om kulturmøder og restaurering af danske bygninger.

Arbejdet foregår i samarbejde med danske og udenlandske institutioner og myndigheder.