Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Oprettelsen af Frederik 3.s Kunstkammer

Det kongelige danske Kunstkammer blev grundlagt omkring 1650 af Frederik 3. (konge 1648-70). Kort tid efter han var blevet valgt til konge, fandtes der en anselig samling på Københavns Slot i Drejerkammeret, der var placeret i slottets sydfløj i et tårn kaldet Runddelen.

Drejerkammeret

Drejerkammeret var det rum, hvor Kongen havde sit drejerlad stående. Her blev han undervist og dygtiggjorde sig i drejerkunsten, dvs. drejning af genstande i forskellige materialer, ganske som andre europæiske fyrster. Værelset var under opsyn af Kongens drejer, en betroet mand, og der var kun adgang efter tilladelse fra Kongen selv.
Det faldt derfor meget naturligt, at det især var her, at kunstgenstande, smykker og pragtvåben blev opbevaret. Fra foråret 1650 blev der ansat en "Opvarter" (forvalter) ved samlingen.

Frederik 3.s inspiration

Som ung blev Frederik uddannet på Det ridderlige Akademi i Sorø. Her fik han sandsynligvis sin interesse for bl.a. teologi, historie og naturvidenskaberne, interesser som med årene fik betydning for skabelsen af hans Kunstkammer og Bibliotek.
I Sorø har han uden tvivl stiftet bekendtskab med de såkaldte "Absalonske sager", som siden fandtes i Kunstkammeret.
Ophold i Holland 1628 og i Frankrig 1629-30 har sandsynligvis haft betydning for den fortsatte udvikling af hans interesse for usædvanlige ting og sager, da vi må tro, at han under sine rejser er blevet præsenteret for tidens udbredte samlermode.

Kunstkammeret på Gottorp Slot

På Gottorp Slot residerede Frederiks fætter, hertug Friedrich 3. af Slesvig-Holsten-Gottorp (hertug 1616-1659). Hertugen anlagde i disse år et kunstkammer i tilslutning til hertugernes bibliotek og 1652 besøgte kong Frederik 3. sin fætters samling. Historien bag et par af de bevarede kunstkammerting knytter sig til begge fyrstehuse og -samlinger.

Oprettelsen af Frederik 3.s kunstkammer
De "Absalonske sager". Stik fra Museum Regium 1696
Oprettelsen af Frederik 3.s kunstkammer
Titelblad til "Die Gottorfer Kunst- und Naturalienkammer", Schleswig 1674, titelblad.