Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kunstkammeret 1653

I det inderste Gemak - i Stueetagen - blev Loftet prydet med gule Roser paa graa Bund. Væggene maledes ligesom Sten, med Piller som brunt Marmor og "neden omkring" som et Galleri. Der var to Skabe, der maledes blaa indvendig; Hylderne i Stuen blev graa med gult Mønster, Vindueskarme og Døre gjordes spanskgrønne, og oven over det ene Skab anbragtes Frederik III's kronede Navnetræk med broget Limfarve i "et Compargiment".

Det store "Logement" blev udsmykket med geometriske Figurer i "et nyt Mønster". Baade Loft og Vægge prydedes med Cirkler, Ovaler, Ruder og Ottekanter i brogede Farver. Fyldingerne gjordes blaa og smykkedes med Roser.

I Cirklen midt i Loftet maledes en Blomsterkrans med alle Slags Farver; Buerne omkring maledes graat i graat med "Grillehoveder" (Fantasi- eller Groteskhoveder). I hver Bue sattes en af Kongens Provinsers Vaaben i brogede Farver; paa Endevæggene maledes "de fire Aarstider af Blomster og Frugt paa en ny Manér, med deres Piedestaler paa Stenart, og i den øverste Ende, paa italiensk Manér, malet graat i graat og med andre Farver, Kongens Navnetræk i et Compargiment med Palmegrene og Frugthorn".

Paa Længdevæggen maledes med brogede Farver paa en ny Manér de fem Sind (Sanser) i Billeders Lignelse med Piedestaler og øvrigt Tilbehør; underneden disse maledes Væggen graat i graat, med Lister mellem Piedestalerne.

På hver Vinduespost fremstilledes en Pille af Marmor, gjort paa Stenart. Atter her maledes to Skabe blaa invendig og Vindueskarme og Døre spanskgrønne med hvide Beslag.

I et lille Kammer ved siden af dette blev Væggene zinnoberrøde med guldgult Bordyrværk, to Vindueskarme over Dørene blaa og de andre grønne; Loftet var malet med Blomster og Frugt.

Endnu nævnes et yderste stort "Logement", som overalt, paa Loft og Vægge, maledes blaat i Grunden og derpaa med store, brandgule Blomster. ….

I Efteråret 1653 - kun et halvt Aar senere - maatte Villum Hornbolt, uden tvivl med megen Sorg i Hjertet, male alle sine Kunstværker over paa ny, saa hver Stue fik sin ensartede Farve. Det store Rum, som før var blaat, blev nu grønt; det, som paa en "besynderlig Manér" var malet, blev blaat, det mellemste zinnoberrødt, og det inderste, som før var paa "Stenart malet", blev nu aurumgult.

Værelserne i Bindingsværksbygningen ovenpaa have næppe været Genstand for kunstnerisk Udsmykning med Undtagelse af det ottekantede Kammer, der vistnok var Medaillekabinet. Her var der Søjler med Kapitæler og Festons, alt skaaret i Træ. Vinduerne i de andre Rum vare nemlig saa mange og sad saa tæt, at der her ikke var synderlig Vægplads. For at dæmpe det stærke Lys lavedes der 25 Forsatsrammer, overspændte med Lærred, "Skreer, der vare malede som Glasvinduer."

(Citeret efter H.C. Bering Liisberg: Kunstkammeret. Dets Stiftelse og ældste Historie. København 1897).