Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kunstkammerets personale

Kunstkammerets personale
Vignet fra Museum Regium 1696

Professor Eloquentiæ (Veltalenhed) Bertel Bartholin (1614-90) var sandsynligvis den første overordnede tilsynsførende ved Kunstkammeret. Han var under Frederik 3. ansat som "kongelig antikvar". Det er muligvis hans afgang, der var årsag til, at kongen i 1668 beordrede Willum Worm (1633-1704), en søn af Ole Worm, at gennemgå samlingen og lave en fortegnelse over den (hvis den nogensinde er lavet, eksisterer den ikke mere).

Den næste "kunstkammerinspektør", der træder frem, er Karel van Mander den Tredje (ca.1609-70). Allerede i 1660'erne havde hofmaleren, Karel van Mander III, tilknytning til Kunstkammeret. En italiener, der i 1664 besøgte København, beretter, at "Il custode, Carl Vanmander" viste ham rundt i Kunstkammeret. Titelen som "kunstkammerinspektør" synes tillagt ham ved nytårstid 1670, få måneder før hans død. Herefter blev Willum Worm atter beordret til at gennemgå Kunstkammeret, og hofjunkeren Hans Ahrenfeld Nielsøn (1633-1702) overtog posten som inspektør.

Han fungerede indtil 1674, og Willum Worm, der 1671 var blevet udnævnt til Kongens bibliotekar, påtog sig nu også opgaven som inspektør ved Kunstkammeret. Kort efter synes den overordnede stilling at være nedlagt, da Willum Worm ikke ses at have modtaget nogen udnævnelse.

Opvartere og forvaltere ved Kunstkammeret

Blandt de underordnede embedsmænd finder vi 1650-54 "Opvarteren", sejlmager Christopher Proph. Herefter i 1656-61 mekaniker og kgl. arkitekt Nicolai Gyntelberg (1626-61), og endelig Jacob Jensen Nordmand (ca.1616-95), kongelig kunstdrejer og rustmester, som efter eget udsagn "opvartede Kunstkammeret" i halvandet år efter Gyntelbergs død og siden i to skøder fra henholdsvis 1662 og 1667 benævnes "Forvalter udi Kunstkammeret".

I 1662 blev holsteneren Bendix Grodtschilling den ældre (ca.1620-90) ansat som hofkunstdrejer, og han startede dermed sit virke i de danske kongers tjeneste, først i Drejerkammeret, siden også som forvalter ved Kunstkammeret. Her stod han fra midten af 1670'erne som den centrale skikkelse og forestod overflytningen af samlingen fra Københavns Slot til den nye bygning.