Historisk viden

Den militære revolution

I årene 1550-1650 ændrede en ”militær revolution” Europa lige så radikalt som senere ”den industrielle revolution” skulle gøre det. 

1500-tallet - en tid med konflikter

Opbygningen af moderne stater med permanente magtapparater slog det middelalderlige samfund i stykker. 1500-tallet var præget af en øget konfliktintensitet i Europa. Reformationen og enhedskirkens sammenbrud bidrog til politiske spændinger og magtforskydninger.  Den militære udvikling krævede samtidig investeringer i nye befæstningsanlæg, nye krigsskibe, artilleri og store permanente styrker.

Oprustning krævede skatter

For at overleve i den skærpede konkurrence måtte fyrsterne udvikle nye administrative strukturer, der gennem bl.a. faste skatteopkrævninger kunne finansiere den militære oprustning.
Opbygningen af et statsapparat til at indfri de nye ressourcebehov ændrede grundlæggende forholdet mellem stat, samfund og individ.

Del denne side