Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Antik krigskunst og videnskab

Antik krigskunst og videnskab
Johannes Gutenberg opfandt kunsten af trykke bøger ved hjælp af enkeltbogstaver, støbt i bly. Både ældre og nyere afhandlinger om krigskunst spredtes ved hjælp af den nye teknologi. (Original på <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg#/media/File:Johannes_Gutenberg.jpg">Wikimedia Commons</a>

Opdagelsen, oversættelsen og udbredelsen af antikke værker tog fart efter 1453. Tyrkernes erobring af Konstantinopel dette år fik mange filosoffer til at flygte til Italien, og de medbragte hidtil ukendte værker af de græske filosoffer.

Antikke "genudgivelser"

Med Gutenbergs opfindelse af bogtrykkerkunsten i netop disse år opstod der helt nye muligheder for spredning af viden og tanker over hele Europa.
En ny humanistisk lærdomskultur udnyttede mulighederne og søgte inspiration og argumenter i den antikke litteratur, som den kombinerede med empiriske observationer.
Det gjaldt også afhandlingerne om krigskunst. Antikke afhandlinger blev oversat og udgivet, og disse blev sammenlignet med samtidige erfaringer.

Ildkraft krævede videnskab

Samtidigt var krigskunsten et af de områder, hvor der skete en udvikling inden for naturvidenskab og teknik.
Ildkraften stillede nemlig både praktiske og teoretiske krav til f.eks. beregning af kuglebaner og bygning af moderne fæstningsværker.