Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Den militære revolution

Den militære revolution
Øresundstolden blev opkrævet af alle passerende skibe, og var den danske konges hovedindtægtskilde. Men indtægterne slog ikke til, når der skulle føres krig og opstilles hære. (Øresundstoldregnskab fra 1700-tallet, Rigsarkivet).

Hvorfor var den militære udvikling revolutionerende? Fordi den kom til at ændre samfundets magtstrukturer grundlæggende.

Krig krævede ekstraordinære skatter

De fleste fyrster finansierede deres hofholdning gennem indtægterne fra deres jordbesiddelser.  Nogle fyrster supplerede disse indtægter med toldopkrævninger. Den danske konges hovedindtægtskilde var således Øresundstolden, der blev opkrævet af alle passerende skibe.
Men når krig brød ud og hære skulle opstilles, slog indtægterne ikke til. Der måtte suppleres med ekstraordinære skatteudskrivninger og pengelån med sikkerhed i jordbesiddelserne.

Adelens skattefrihed ophæves

Krigenes voksende ressourcekrav gjorde det nødvendigt at basere statsmagten på permanente skatteudskrivninger. Adelens gamle skattefrihed måtte ophæves. Og samtidig blev vejen til anseelse og indflydelse knyttet til tjeneste i det voksende statsapparat.

Standssamfundet brød sammen

I Danmark havde statsmagten fra 1620’erne svært ved at skaffe midler til den militære konkurrence med navnlig Sverige. Med enevældens indførelse i 1660 slog den militære revolution igennem i det politiske system i Danmark.
Det middelalderlige standssamfund, hvor adelen havde haft en privilegeret særstilling på grund af sine militære forpligtelser, var endeligt brudt sammen.