Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Mammengraven

I 1868 begyndte en gårdmand at bortgrave højen Bjerringhøj i Mammen ved Viborg. Ved arbejdet stødte han på en ualmindelig rig grav – den er også kendt som Mammen-graven. I denne grav blev en stormand begravet i vinteren 970-71 e.Kr. Med sig fik han bl.a. sin kostbare dragt, en pragtøkse med indlagt sølvdekoration og et stort vokslys. 

Den gravlagte mand lå på et leje af dunpuder i en kiste placeret i et træbygget kammer – en såkaldt kammergrav. Ved hans fødder lå to økser. På kistelåget var sat en bronzespand, to træspande og et stort vokslys. Manden bar en kostbar dragt prydet med purpur og rød silke samt broderier i rødt og blåt. Det er uvist, om den gravlagte var kristen eller hedning. Motivet på den ene økse kan tolkes som begge dele, mens det store vokslys sandsynligvis er et kristent symbol. Udstyrets fine kvalitet viser, at den gravlagte formentlig tilhørte kredsen omkring kong Harald Blåtand.

Gårdmandens hårdhændede udgravning blev i 1986 fulgt op af en arkæologisk undersøgelse, hvor nye oplysninger om graven kom for dagen. Mammen er, ud over kammergraven, også kendt for et samtidigt skattefund fra en grusgrav nær landsbyen.

Mammengraven
Mammen ligger nær Bjerringbro i Midtjylland.
Mammengraven
Vokslys fra Mammen
Mammengraven
Du kan se genstande fra Mammengraven og andre rige gravfund fra yngre jernalder og vikingetid i udstillingen Danmarks Oldtid.
Mammengraven
Vikingeøkse fra Mammen