Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Dateringsmetoder

Mammen-graven kan dateres til vinterhalvåret 970/971 e.Kr. Denne præcise datering skyldes, at der var bevaret træ fra gravkammeret. Dette træs fældningstidspunkt kan fastslås ved hjælp af såkaldt dendrokronologi  - populært også kaldet ”årringdatering”. Ved dendrokronologi måler man bredden af årringene i et givent stykke tømmer. Dernæst sammenligner man bredden af årringene i dette stykke tømmer med bredden af årringene i et stykke tømmer, hvor man kender dets alder. På denne måde kan man bestemme det præcise fældningsår. Det forudsætter dog, at de yderste årringe ikke er hugget væk. Yderligere skal også nogle forhold vedrørende træets art og vækstforhold være opfyldt. De træprøver, der ligger til grund for den dendrokronologiske datering af Mammen-graven, blev fundet i 1986. Her blev kammeret genfundet ved en arkæologisk undersøgelse.

Dateringsmetoder
Princippet bag dendrokronologien.