Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Dateringsmetoder

Dateringsmetoder - dendrokronologi

Mammen-graven kan dateres til vinterhalvåret 970/971 e.Kr. Denne præcise datering skyldes, at der var bevaret plankedele og stolper af egetræ fra gravkammeret. Fældningstidspunkt for træerne kan fastslås ved hjælp af såkaldt dendrokronologi eller årringsdatering. Ved dendrokronologi måler man bredden af årringene i et givet stykke tømmer. Dernæst sammenligner man bredden af årringene i dette stykke tømmer med bredden af årringene i et stykke tømmer, hvis alder er kendt. På denne måde kan man bestemme det præcise fældningsår. Det forudsætter dog, at de yderste årringe ikke er hugget væk. Den mest præcise datering opnås, når også den yderste bark er bevaret. Yderligere skal også nogle forhold vedrørende træets art og vækstforhold være opfyldt. Egetræ egner sig bedst til metoden. De træprøver, der ligger til grund for den dendrokronologiske datering af Mammen-graven, blev fundet ved en arkæologisk genudgravning af gravkammeret i 1986, over 100 år efter opdagelsen af fundet.

Dateringsmetoder
Princippet bag dendrokronologien.