Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Mammengraven

Mammengraven

Mammenøksen.
Mammenøksen.

I 1868 begyndte en gårdmand at bortgrave højen Bjerringhøj i Mammen ved Viborg. Ved arbejdet stødte han på en ualmindelig rig grav – den er også kendt som Mammengraven. I denne grav blev en stormand begravet i vinteren 970-71 e.Kr. Med sig fik han bl.a. sin kostbare dragt, en pragtøkse med indlagt sølvdekoration og et stort vokslys.

Den gravlagte mand lå på et leje af dunpuder i en kiste placeret i et kammer bygget af træ – en såkaldt kammergrav. Ved hans fødder lå to økser. På kistelåget var sat en bronzespand, to træspande og et stort vokslys. Manden bar en kostbar dragt prydet med silke og broderier.

Vikingernes stormænd og konger.

 

Tæt på Harald Blåtand

Det er uvist, om den gravlagte var kristen eller hedning. Motivet på den ene økse kan tolkes som begge dele, mens det store vokslys sandsynligvis er et kristent symbol. Udstyrets fine kvalitet viser, at den gravlagte formentlig tilhørte kredsen omkring kong Harald Blåtand.

Arbejdsfolkenes hårdhændede udgravning blev i 1986 fulgt op af en arkæologisk undersøgelse, hvor nye oplysninger om graven kom for dagen. Mammen er, ud over kammergraven, også kendt for et samtidigt skattefund fundet i 1871 i en grusgrav nær landsbyen.

Vikingernes kammergrave.

 

Mammengraven
Mammen ligger nær Bjerringbro i Midtjylland.
Vokslys fra Mammen
Vokslys fra Mammen
Mammengraven
Du kan se genstande fra Bjerringhøj og andre rige gravfund fra yngre jernalder og vikingetid i vikingeudstillingen i Egmonthallen på Nationalmuseet i København.