Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Antikvarisk - Topografisk Arkiv

Tegningsarkivet

Tegningssamlingen består af illustrationsmateriale af flere forskellige kategorier. Her ligger de opmålinger, der knytter sig som bilag til beretninger om udgravninger og undersøgelser foretaget af museets medarbejdere.

Fra bl.a. arkitekterne F. Uldall og H.B. Storck har arkivet modtaget store samlinger af opmålinger og restaureringsforslag af kirker. Ligeledes findes her originalopmålingerne til de store værker, som blev udgivet af Kultusministeriet, senere Kirkeministeriet sidst i 1800-tallet og i beg. af 1900-tallet. Arkivet forøges stadig med tegningsmateriale om især kirkerestaureringer.

Omkring 1940 begyndte Nationalmuseet undersøgelser og opmålinger af hele herregårdsanlæg. Arbejdet blev ledet af H.H. Engqvist, der med elever fra Kunstakademiets arkitektskole i de næste 20-30 år målte avlsbygninger og lader, der med landbrugets mekanisering stod i fare for at forsvinde. Senere er også hovedbygningerne målt. Her findes beliggenhedsplaner, etageplaner og facader samt døre, vinduer og profiler. Der findes opmålinger fra ca. 100 herregårde.

I arkivet findes desuden materiale fra Skåne, Sydslesvig, Holsten, Grønland, Island, Færøerne, Dansk Vestindien, Shetland og Orkney-øerne.

I de første år efter oprettelsen i 1807 gjorde Oldsagskommissionen en erhvervelse, som fik stor betydning for arkivet. Efter forhandlinger fik man overdraget Søren Abildgaards tegninger og dagbøger fra Det kongelige Bibliotek. Søren Abildgaard havde i en årrække systematisk rejst landet rundt på foranledning af historikeren Jacob Langebek og mod kongelig betaling. Søren Abildgaards arbejde bestod bl.a. i at aftegne og registrere landets historiske monumenter. Han rejste rundt i perioden 1756-73 og resultatet af rejserne bestod af 918 tegninger og 13 dagbøger. Såvel dagbøgerne, der omhandler hans rejse rundt i Jylland og på Fyn, som størstedelen af tegningerne findes i dag i arkivet og regnes for én af dets største skatte. Abildgaards mange tegninger medførte, at tegninger og billedmateriale hurtigt fik en fremtrædende rolle i arkivet.

Tegningsarkivet

Kontakt:

Middelalder, Renæssance og Numismatik
Antikvarisk-Topografisk Arkiv

Frederiksholms Kanal 12
1220 København K
Tlf. +45 41 20 61 18

Mail