Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Antikvarisk - Topografisk Arkiv

Fotoarkivet

Fotoarkivet
Konservator igang med at researche i de mange fotos af kalkmalerier.

Fotoarkivet omfatter ca. 300.000 fotografier og ca. 200.000 negativer, optaget fra omkring 1890 til i dag. De er optaget dels i forbindelse med udgravninger, undersøgelser og restaureringer dels af redaktionen af ”Danmarks Kirker”.

Fotoarkivet er opdelt topografisk efter sogne, herreder og amter. Et par grupper af fotografier fortjener særlig omtale. Kristian Hude optog fra 1890 til 1920 fremragende billeder af kirker, herregårde og købstadshuse. Det drejer sig om helhedsbilleder såvel som detaljer, der viser fotografens kulturhistoriske indfølingsevne. Han fik fra 1919 statsunderstøttelse mod at hans negativer efter hans død skulle overgå til Nationalmuseet. Hudes omkring 5.000 glasplader samt hans egne albums med ekstra aftryk er stadig en vigtig del af arkivet.

Kulturhistorikeren Hugo Matthiessen, der i en længere årrække var leder af arkivet, optog mellem 1914 og 1922 med støtte fra en række byråd en serie fotografier af gamle huse og gadebilleder fra danske købstæder, der i disse år var under hastig forvandling.

Fra nyere tid må nævnes de luftfotografier, som Hans Stiesdal i tiden 1955-75 har optaget bl.a. af voldsteder og herregårdsanlæg. Disse giver en landskabelig og bygningsmæssig dokumentation, der ikke kan opnås ved almindelige fotografier.

Som et resultat af Nationalmuseets kirkekonsulentvirksomhed tilføres løbende fotografisk materiale til arkivet af kirkebygninger, inventar samt af arkæologiske undersøgelser i kirker og på kirkegårde. 

Se også det omfattende billedmateriale i Nationalmuseets kalkmaleridatabase og i databasen Danmarks middelalderlige altertavler.

Nationalmuseets fotografer kan naturligvis levere fotografisk materiale ud fra arkivets originalfotos.

Kontakt arkivets personale for pris og betingelser.

Kontakt:

Middelalder, Renæssance og Numismatik
Antikvarisk-Topografisk Arkiv

Frederiksholms Kanal 12
1220 København K
Tlf. +45 41 20 61 18

Mail