Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Middelalderborgene på Samsø

Blafferholm

Borg og dysse - uventede fund ved Brattingsborg gods

Borg og dysse - uventede fund ved Brattingsborg gods
Blafferholm

Som den sidste udgravning i forbindelse med Nationalmuseets forskningsprojekt om borgene på Samsø var vi i sommeren 2012 nået til Blafferholmen, et lille voldsted ude i parken til herregården Brattingsborg.  Selv om voldstedet er omgivet af voldgrave, minder det påfaldende om et romantisk haveanlæg, og ved en udgravning i 1800-tallet havde man fundet rester af en stendysse på stedet. Vore forhåbninger til udgravningen var derfor ikke så store, men tvivlen blev imidlertid gjort helt til skamme.
Der var ganske rigtigt tale om et lille borganlæg, der går tilbage til 1300-tallet. Søgegrøfterne afdækkede, hvordan borgbanken var skabt ved at materialet fra voldgravene var blevet kastet op over stendyssen, der må dateres til ca. 3.500 f.Kr. Der var ingen egentlige bygningsrester, men fund af mønter, keramik og en fin seglstampe levner ingen tvivl om borganlæggets datering til 1300-tallet. Særlig seglstampen, udsmykket med et våbenskjold under en tøndehjelm, var interessant. Indskriften fortæller, at den tilhørte adelsmanden Markvard Skinkel fra Slesvig, der optræder i kilderne mellem 1326 til sin død i 1343. Hvad hans tilknytning til Samsø har været, ved vi desværre ikke.  
Borgens historie er stadig lidt af et mysterium. Der kendes ingen skriftlige kilder, men herregården Brattingsborg hed oprindelig Søllemarksgård, der nævnes første gang i 1523 som kongelig ejendom. Det må have en eller anden sammenhæng med det lille voldsted, som endnu engang vidner om, at 1300-tallet var en særdeles turbulent tid på Samsø.

Læs hele historien i Nationalmuseets Arbejdsmark om udgravningen af voldstedet Blafferholm i parken på godset Brattingsborg.

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...

Projektleder

Museumsinspektør

Nils Engberg

Mail