Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Middelalder og Nyere Tids arkæologi

Nationalmuseet foretager mange arkæologiske udgravninger og undersøgelser af kulturlevn fra middelalder, renæssance og nyere tid over hele landet. Det drejer sig blandt andet om undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder i kirker og på kirkegårde, samt udvalgte forskningsprojekter. Her kan peges på arbejdet med de middelalderlige borge, der er et særligt fokusområde.

Desuden foretages undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder på større nationale monumenter som Kronborg og Frederiksborg Slot.

De mange indberetninger og rapporter om ugravninger og arkæologiske fund fra hele landet befinder sig på Antikvarisk-Topografisk Arkiv, som er et offentligt tilgængeligt arkiv på Nationalmuseet.Studerende og forskere fra ind- og udland er også velkommen til at se fundene fra museets omfattende samlinger.

Enheden Middelalder, Renæssance og Numismatik bidrager til Nationalmuseets administration af loven om Danefæ.

Middelalder og Nyere Tids arkæologi

Kontakt:

Nationalmusset
Middelalder, Renæssance og Numismatik
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.

mail