Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Middelalderborgene på Samsø

Hjortholm

På den lille ø Hjortholm i Stavns Fjord på nordsiden af Samsø ligger et voldsted, som gennem tiden har affødt mange spekulationer. Det består af to store borgbanker, adskilt af en tør voldgrav, der omslutter den nordlige banke.  Ingen skriftlige kilder fortæller imidlertid  om borgen, og der er ikke fundet middelalderlige fund i området.

Hjortholm
Hjortholm

Udgravningen startede i august, og der var mange praktiske problemer, for overfarten ud til øen måtte foregå med fladbundede joller.

Der blev udlagt søgegrøfter på de to borgbanker og på tværs af voldgraven. Her blev det hurtigt klart, at anlægget aldrig var blevet færdigt, og der blev ikke fundet nogen bygningsrester overhovedet. En sandsynlig tolkning kunne være, at borgen var tænkt som et svar på truslen fra marsk Stig i borgerkrigsårene efter mordet på Erik Glipping i 1286. Den tidligere kongeborg på Samsø, Gl. Brattingsborg, var netop blevet plyndret og ødelagt i denne periode. En fredsaftale i 1295 gjorde imidlertid den ny borg overflødig, og det kan være forklaringen på det bratte byggestop.

Den store overraskelse blev fundet af en 17 m lang bygning fra renæssancen nedenfor borgen. I midten lå resterne af et køkken med en stor bageovn. Fundene viser, at huset havde en vis standard med glasvinduer og en fin grønglaseret kakkelovn. Men hvem har boet her? I dette tilfælde kommer de skriftlige kilder os til hjælp, for et brev fra 1523 viser, at kongens forvalter på Samsø havde pligt til at tage sig af kongens fine heste på Hjortholm og sørge for passende logi for kongen, når han kom på besøg.

Læs hele historien om den spændende udgravning i Nationalmuseets Arbejdsmark

The content element of type "tccontacts_plugin" has no rendering definition...