Adgangsforhold for gangbesværede

Vi har den seneste tid haft besøg af flere medier på Tøjhusmuseet i forbindelse med vores utilstrækkelige adgangsforhold for gangbesværede til museets 1. sal. Vi har i de seneste år prioriteret højt at få skabt en ny, vedkommende og spændende udstilling på 1. sal på Tøjhusmuseet. Et af de næste skridt vil nu være at få skabt bedre adgangsforhold for gangbesværede.

Vi er klar over, at adgangsforholdene for gangbesværede er et stort problem, og det har været et ønske for museet i mange år at få etableret en elevator i bygningen. Vi har senest været i dialog med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme omkring adgangsforholdene på Tøjhusmuseet. Hertil kommer at andre forhold og forandringer i nærområdet har skabt behov for ekstra overvejelser, om hvordan Slotsholmen skal bruges. Fx har lukningen for gennemkørsel i Tøjhusgade aktualiseret overvejelserne om at flytte museets hovedindgang til museets sydside - i så fald skal elevatorløsningen være derefter.


Del denne side