Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Udstillingen: "Fleksible Fællesskaber"


Udstillingen Fleksible Fællesskaber


Det interdisciplinære forskningsprojekt Fleksible Fællesskaber har gennem to faser afdækket styrkerne i de uformelle fællesskaber, der er opstået i danske almene boligområder og dokumenteret, hvordan beboergrupper i almene boligområder over tid har udviklet pragmatiske måder kollektivt at tackle både sociale og miljømæssige udfordringer på. Med fokus på en synergi mellem videndeling og inddragelse af beboere har projektet arbejdet medudviklingen af nye formater for fællesskabende aktiviteter og høj social trivsel.

Denne afsluttende udstilling har til formål at formidle projektets indsigter samt udfordringen i at skabe bæredygtige byer. Gennem videoprojektioner, plancher, renderinger, modeller og prototyper, viser udstillingen, hvordan nytænkning af især gange og trappeopgange, samt affalds- og genbrugs håndtering udgør vigtige fællesskabende ressourcer for beboere i almene boligområder.


Udstillingen: "Fleksible Fællesskaber"

TILMELDING TIL UDSTILLINGEN

D. 29. august 2024 - kl. 15.00 - 18.00
Brede Værk I.C. Modewegs Vej 2800 Kongens Lyngby

Tilmelding senest d. 1. juli 2024. Send navn og e-mail til annika.saul@natmus.dkUdstillingens hovedelementer


Fordi projektet Fleksible Fællesskaber har bygget og arbejdet med udstilling, modeller og prototyper med fokus på forholdet mellem sociale fællesskaber og byggede miljøer i almene boligområder, er udstillingens formidling centreret omkring videndeling og konkrete forslag til fremtidens bæredygtige byudvikling.

Gennem brugen af viden-delende formater har projektet udforsket en direkte relation mellem forskning og formidling, ved at mobilisere lokale, forskningsformidlende udstillinger og workshops til at undersøge socialt bæredygtig byudvikling sammen med almene beboere.

  • Vores vandreudstilling Tingenes Fællesskaber, har været rundt i Danmark og ender nu sin tur i Brede Værk. Vandreudstillingen kombinerer lysprojektioner, skala modeller, video og plakater i formidlingen af hvor vigtige hverdagsting som indkøbsvogne, lyskæder og potteplanter er for et stærkt uformelt beboerfællesskab.

  • Vores 1:1 prototype Fællesskabs Traileren er et mobilt genbrugs kollektiv og værksted, hvor naboer kan hjælpe hinanden med at reparere ting, der stadig kan bruges, hvis bare de bliver fikset lidt op. Hvad der kan repareres i traileren, afhænger af hvem der bruger vognen og tilbyder hinanden hjælp. Her udstilles prototypen, fotodokumentation og renderinger.

  • De hidtil oversete potentialer for fællesskaber og social sammenhængskraft, der findes i gennemgangs-områderne ‘opgange’ og ‘gange’ er blevet nytænkt og udviklede gennem inddragende beboerworkshops og udstilles i form af skala modeller og renderinger, som afsæt for at tænke nye formater for fællesskabende etagebyggerier for fremtidens almene boligområder - og andet bymæssigt etagebyggeri.

Disse formater vil være tilgængelige og anvendelige for beboere, forskere, by-praktikere og politiske beslutningstagere, der arbejder med inddragelse af borgere som afsæt for at skabe mangfoldige og rummelige danske byer.