Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Branden i Fælleshuset som forskningsprojekt

Forsknings- og formidlingsprojektet ”Branden i fælleshuset” udbygger, styrker og nuancerer de tilgange af museumsforskningen, der betragter museumsoplevelsen som et særligt videnskabende eksperiment. Projektets særlige teoretiske og metodiske tilgang, som vi kalder for ’oplevelsesbaseret forskning’, gør det muligt at få dybere indsigt i, hvordan kulturhistorisk viden om vores fælles fortid kan aktiveres og gøres meningsfuld i en omskiftelig nutid. Derved åbner projektet op for en radikal gentænkning af vores tidsforståelse. Snarere end at betragte vores historie som en fremadskridende og lineær bevægelse, hvor tidslige hændelser falder som perler på en tråd, så vil vi med ”Branden i fælleshuset” foreslå, at kulturhistoriske hændelser kan skabe fundamentet for en ny og fælles videnshorisont. Ved at lade oplevelser og erfaringer af fællesskab i nutiden retningsbestemme blikket mod kulturhistorien, kan afgørende hændelser i deres forening nedbryde den kronologiske og fremadskridende logik for i stedet at tilbyde en kollektiv videnshorisont på tværs af tid og sted.Oplevelsesbaseret forskning

Nye retninger indenfor museumsforskningen udfordrer i disse år den gængse opfattelse af museumsudstillingen som en statisk repræsentation af allerede eksisterende viden. Det er således blevet foreslået af nogle af verdens førende museumsforskere, at museumsrummet med fordel kan gentænkes som et fælles ’laboratorie’, hvor ny viden bliver skabt i det øjeblikkelige møde mellem brugere, museumsfolk og de materialer og genstande, der fremvises i udstillingen. I denne optik skal museumsoplevelsen derfor ikke ses som afslutningen på en stramt struktureret videnskabelig proces, der er rammesat af forskeren, men som et fælles anliggende, hvor viden bliver til og distribueres mellem involverede deltagere, materialer og genstande.