Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Ungdomskultur og -oprør

Ungdomskultur og -oprør
Per og Sonja til fri dans i Ørstedsparken, København, 1957. (© Museum Ragnarock)

 

Mere rigdom i Danmark gav de unge mulighed for at være unge i længere tid. Det blev starten på det, vi kender som en ungdomskultur.

Efter 2. Verdenskrig begyndte en ny ungdomskultur at tage form. Efter mange år med fattigdom i Danmark, kom der en bedre økonomi for en større del af befolkningen. Det betød bl.a., at de unge kunne vente lidt med at blive voksne og forsørge en familie. Unge fik pludselige mere tid til sig selv og flere penge på lommen. Det betød, at der kunne opstå en ny ungdomskultur som fik sit helt eget kulturelle udtryk med en særlig musiksmag, ny mode og andre (politiske) holdninger end deres forældres.

Opblomstringen af en ungdomskultur skete også i andre lande i Europa – og ikke mindst USA, som var idealet for mange unge i 1950’erne og op til slutningen af 1960’erne. Mange voksne var bekymrede. Flere mente, at den nye kultur var farlig, fordi de unge brød forældrenes regler og normer og ønskede at leve på andre måder. I stedet for at bo sammen i kernefamilier med far, mor og børn opstod nye måder at bo sammen på: kollektiverne.

Ungdomsoprøret i 1968 var et eksempel på hvordan en mindre gruppe unge gjorde op med samfundets normer. Igennem bl.a. kulturelle og politiske happenings og besættelser af huse kæmpede de unge for, at samfundet ikke skulle bestemme, hvordan de skulle leve deres liv. De unge var trætte af at få at vide, hvilket tøj de skulle gå i, hvem de skulle gifte sig og få børn med og hvilket slags job, de skulle have.

Svære ord

Kollektiv:
Et kollektiv er en måde at bo sammen på, hvor en gruppe mennesker ønsker at dele bolig, ikke fordi de er i familie med hinanden, men fordi de deler et fælles værdigrundlag. Dette værdigrundlag indeholder ofte en kritik af de mere traditionelle familiemønstre og man ønsker i stedet en ny type for samværsformer.

Ungdomsoprøret:
Ungdomsoprøret var en eksperimenterende, politisk bevægelse, hvor man fandt nye måder at leve på, havde andre og nye kulturelle udtryk end resten af Danmark havde på samme tid. Ungdommen ville have plads til at realisere sig selv og udtrykke egne normer og værdier. Der blev bl.a. eksperimenteret med nye kunstneriske udtryksformer og familie- og boformer, som f.eks. kollektiver og bofællesskaber.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk