Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Konflikten mellem Øst og Vest

Konflikten mellem Øst og Vest
Hvis krigen kommer. Pjece udsendt af Statsministeriet i 1962 med gode råd til befolkningen om, hvordan man overlever en atomkrig. (© Nationalmuseet)

 

I løbet af 1960’erne blev konflikten mellem Sovjetunionen og USA optrappet. Det handlede om kommunisme over for kapitalisme. Danmarks rolle i det politiske spil diskuteres stadig ivrigt.

Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i et Øst og Vest. "Den kolde krig" bestod i en truende oprustning af atomvåben på hver side af ”Jerntæppet”. Den frygtede 3.verdenskrig brød heldigvis aldrig ud.

Danmark valgte side med USA og frygtede kommunistisk indflydelse. Der blev oprettet beskyttelsesrum og planer i tilfælde af en atomkrig, fordi Danmark lå geografisk i klemme mellem stormagterne. Gennem udviklingen af velfærdssamfundet – og den generelle økonomiske velstandsstigning for det store flertal af befolkningen – arbejdede politikerne for at for dæmme op for den interesse, som kommunismen havde oplevet i kølvandet på 2. verdenskrig.

De senere år har budt på hidsige diskussioner mellem politikere, historikere og journalister om, hvem der gjorde hvad under Den Kolde Krig. Der er blevet set kritisk på de danskere, som sympatiserede Sovjet og kommunismen, men også på den officielle, danske politik. Måden, den nære fortid tolkes på, er med til at definere, hvordan Danmarks rolle i international politik i dag.

I dag er Sovjetunionen afløst af Rusland, og i mange vestlige lande frygter politikere Ruslands indflydelse. Senest har der været konflikt om Ruslands, EU's og NATOs rolle i Ukraine, hvor halvøen Krim blev genindlemmet af Rusland. Men nu har flere lande atomvåben og kan kalde sig stormagter, så nu er det ikke længere blot Øst mod Vest.

Svære ord

"Den kolde krig":
Var en periode med konflikt mellem stormagterne USA og Sovjetunionen i kølvandet på 2. verdenskrig. På begge sider blev der udviklet atomvåben og oprustet til krig. Krigen brød aldrig ud i lys lue, selvom det var tæt på i 1962 under Cubakrisen. Den Kolde Krig varede til Sovjetunionens sammenbrud i 1991.

”Jerntæppet”:
Var en betegnelse brugt i Vesteuropa til at markere grænsen mellem et frit, demokratisk Vest og et ufrit Sovjetisk Øst. Grænsen gik fra Stettin i Polen til Trieste ved Adriaterhavet.

EU:
Den europæiske union blev dannet i 1957 med underskrivelsen af Rom-traktaten. EU består i dag af et økonomisk og politisk samarbejde for 28 medlemslande. For første gang nogensinde har et land – England – i 2016 bedt om at træde ud af EU.

NATO:
Forsvarsalliance for 28 medlemslande. NATO blev grundlagt i kølvandet på 2. verdenskrig.

Nationalmuseets Undervisning

Mandag - fredag
kl. 10.00-12.00
Tlf. 41 20 60 66

Mail: undervisning@natmus.dk