Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Danmarks Middelalder og Renæssance

Genstande som kilder

Undervisningsforløbet Genstande som kilder skaber rum for underen og spørgelyst. Eleverne kommer til at arbejde med kildekritik og kildeanalyse i samspil med konkrete genstande på museet for derigennem at styrke elevernes teoretiske viden i praksis.

I grupper arbejder eleverne med forskelligartede kildematerialer, der synliggør hvordan én historisk kilde kan ændre karakter når den sættes i relation til øvrige kilder, ny forskning, historiebrug og den historiske kontekst.

Målgruppe: 8.-10. klasse
Varighed: 1,5 time
Fag: Historie
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Middelalderens magt og menneske

Middelalderens magt og menneske
Foto: Jacob Nyborg Andreassen

Bliv klogere på middelalderen og sæt den i relation til nutiden.
Hvordan var samfundslivet, levevilkårene og magtrelationerne og hvordan har middelalderen påvirket dagens Danmark?
Med udgangspunkt i elevernes egen hverdag og livsforståelser giver dette undervisningsforløb forståelse for hvordan middelalderens samfund var opbygget, hvad man arbejde med og hvordan man levede.
Eleverne inddrages aktivt i undervisningen og trænes i at arbejde med museets udstilling og anvende kilder til at forstå fortiden og opnå ny viden om nutiden.

Målgruppe: 3.-6. klasse
Varighed: 1½ time
Fag: Historie, kristendom
Max antal: 30 elever
Pris: 750 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen – kirke, krig og kongemagt

Reformationen i 1536 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien, der fik stor betydning for samfundsstrukturen og magtforholdene.

Undervisningen fremsætter et før og efterbillede på baggrund af Martin Luthers tanker og inddrager eleverne i en vurdering og diskussion af reformationens mange facetter, hvor politik og religion var en side af samme sag.

Eleverne får gennem et historisk scenarie indblik i en borgerkrig, hvor både kongemagten, adlen, kirken og bønderne spillede en aktiv rolle.

Eleverne styrkes i at vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger og trænes i at perspektiveres fortiden til nutiden, så de forstår reformationens betydning for datidens samfund.

Målgruppe: 6.-9. klasse

Varighed: 1 time
Fag: Historie og kristendomskundskab
Max antal: 30 elever
Pris: 500 kr.

ONLINE BOOKING

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Mellemtrin

Download vores materiale til brug både før og efter besøget - Udskoling