Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Pædagogisk profil

Menneskets historie er vores fælles rygrad
Nationalmuseet rummer hele Danmarks historie fra stenalder til nutid, antikken og ikke mindst verdens mangfoldige kulturer og oprindelige folk. Danmarkshistorien som vores fælles rygrad og hukommelse giver os retning og oplevelse af sammenhæng. Historien er samtidig det udgangspunkt hvorfra vi kan udfordre gængse fortolkninger af fortiden og derigennem skabe nye perspektiver.

Legende undervisning forbinder nutiden med fortiden
Mødet med historien starter altid i elevernes verden. Vi faciliterer udforskende, legende og engagerende oplevelser, der skaber forbindelse mellem fortidens mennesker og nutiden. Gennem genstande, fortællingens kraft, refleksionsøvelser, leg, dialog og rollespil skaber vi følelsesmæssige og sanselige forbindelser til de liv, dilemmaer, udfordringer og drømme for fremtiden, der har formet den verden, vi lever i i dag.

Eleverne får handlekraft og mod til at forme fremtiden
Vi skaber nysgerrighed, mod, håb og handlekraft. Eleverne mærker, at historien vil dem noget, og at de problematikker, konflikter og tankesæt, der præger nutiden, har rod i fortiden. Eleverne oplever, at de selv står midt i historien, og at de er med til at forme fremtiden. Gennem indsigt i historien kan eleverne mærke forbindelse til fortiden og få mod og lyst til at påvirke de fællesskaber, de indgår i og forme deres egen fremtid.

Rejsen til dødsriget
Rejsen til dødsriget
Mød ægypternes forfædre
Inuit i Grønland
Inuit i Grønland
Se udstillingen og hør om hvordan livet formede sig i de grønlandske fangersamfund
Et nyt Grønland?
Et nyt Grønland?
Forløbet tager eleverne med fra koloniseringen af Grønland og Rigsfællesskabet til i dag