Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Krigsjournalister

Krigsjournalister

Med udgangspunkt i elevernes egne forestillinger om krig diskuterer og definerer vi krigens væsen. Dernæst taler vi om mediernes dækning af krig og hvordan man forholder sig kildekritisk til et moderne mediebillede.

Eleverne sendes herefter ud i udstillingen Danmarks Krige, hvor de blandt 500 års danske krige skal finde en krig, de vil rapportere ”live” fra og selv udarbejde et ”tv-indslag”. Eleverne låner iPads på museet. Der er frit valg blandt danske krige fra Slaget ved Ditmarsken til Stormen på Dybbøl i 1864 eller Danmarks engagement i Afghanistan i nyere tid. Eleverne skal selv undersøge, hvem krigens parter er, hvad konflikten handler om, hvordan genstandene kan være med til at fortælle krigens historie, men også selv beslutte, hvordan vinklen på ”tv-indslaget” skal være. Hvilke historier vil de fortælle og hvilke fravælger de - valget er deres. Slutteligt reflekterer vi i fællesskab over elevernes egne i konflikter og hvordan en konflikt eskalerer til en krig.

Efter forløbet sender vi et link til at hente elevernes film, så klassen kan arbejde videre med dem.

Det er en fordel, hvis klassen på forhånd er inddelt i grupper a 4-5 elever per gruppe, maks. 8 grupper. Hvis klassen ikke på forhånd er inddelt i grupper, gør vores underviser det.

Undervisningsforløbet falder i tre dele

 1. Hvorfor krig? Her taler vi om elevernes egen viden og forestillinger om krig.
 2. Krigsjournalister i aktion! Her arbejder eleverne kildekritisk med krigens genstande på "live"-optagelse med iPads.
 3. Fra konflikt til krig? Vi slutter med en refleksion om elevernes egne hverdagskonflikter og diskuterer, hvornår konflikt bliver til krig og hvad elevernes rolle er heri.

Kompetenceområder

Historie, historiebrug

Dansk, fremstilling

Kanonpunkter: Christian 4, den Westfalske fred, Københavns bombardement, Stormen på Dybbøl i 1884, Genforeningen og 11. september 2001.

Læringsmål

 • Eleven kan reflektere over krig som fænomen og at fremstillingen af krig er afhængig af hvem, der beskriver krigen.
 • Eleverne træner at være historieproducerende og erfarer, at historie er en fortolkningsvidenskab, hvor de selv er medfortolkere.
 • Eleven kan ved brug af udstillingens genstande, billeder, film og tekster researche, disponere og formidle indsamlet viden om Danmarks krige, deres forudsætninger og forløb

Fakta om undervisningsforløbet

 • Målgruppe: 6-10. klasse
 • Varighed: 1½ time
 • Max antal deltager: 28 elever + 2 lærere
 • Fag: Historie og dansk
 • Pris: 750 kr.

Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Book et undervisningsforløb

Mail:krigsmuseet@natmus.dk

Tlf.: 41 20 60 80

Oplys venligst skolens navn, klassetrin, antal elever, dato og tidspunkt for det ønskede forløb.