Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
En tavle med forskellige post-its med perspektiver på krigen 1864.

Krigsjournalister

Eleverne rapporterer "live" fra en krig: Stormen på Dybbøl i 1864 eller Afghanistan i dag - der er frit valg blandt 500 års danske krige i Krigsmuseets udstilling Danmarks Krige. Vi diskuterer, hvorfor man går i krig og hvad elevernes egne roller er i konflikter.

Som krigsjournalister rejser eleverne tilbage i tiden og vælger en krig, som de rapporterer fra: Hvem er krigens parter, hvad handler konflikten om, hvad kan genstandene fortælle om krigen og hvad kan vi lære af fortiden?

Undervisningsforløbet falder i tre dele:

  • Hvorfor krig? Her taler vi om elevernes egen viden og forestillinger om krig
  • Krigsjournalister i aktion! Her arbejder eleverne kildekritisk med krigens genstande på "live"-optagelse med iPads, helt tæt på slagmarkens sværd i 1600-tallet eller gårsdagens vejsidebomber i Afghanistan
  • Fra konflikt til krig? Vi slutter med en refleksion om elevernes egne hverdagskonflikter og diskuterer, hvornår konflikt bliver til krig og hvad elevernes rolle er heri

Eleverne låner iPads på museet.

Læringsmål:

  • Eleven kan reflektere over krig som fænomen og at fremstillingen af krig altid er afhængig af hvem der beskriver krigen og at intet i krig er sort, hvidt, godt eller ondt.
  • Eleven kan ved brug af udstillingens genstande, billeder, film og tekster researche, disponere og formidle indsamlet viden om Danmarks krige forudsætninger og konsekvenser.

Fakta om undervisningsforløbet

Målgruppe: 6-10. klasse
Varighed: 1½ time
Max antal deltager: 28 elever + 2 lærere
Fag: Historie, dansk og samfundsfag
Pris: 750 kr.

>Download vores materiale til brug både før og efter besøget

Book undervisningsforløb

Mail: krigsmuseet@natmus.dk

Tlf.: 41 20 60 80

Oplys venligst skolens navn, klassetrin, antal elever, dato og tidspunkt for det ønskede forløb.