Monumentområdet

Altid åbent - der er skilte og foldere på området

I 2013 blev den gigantiske palisade, skibssætningen og husene fra Haralds tid markeret i landskabet. Her har højene, de to runesten og kirken været synlige i mere end 1000 år.

For at beskytte stenene mod vejr og vind er de nu sat i montrer. Om aftenen tændes lys i loftet, der får runer og billeder til at fremstå tydeligt.

Arkæologiske undersøgelser i perioden fra 2006 til 2013 har vist, at monumenterne i Jelling har været omgivet af en 1440 meter lang palisade, der har indhegnet et område på størrelse med 20 fodboldbaner.

Nordhøjen ligger midt i palisadeindhegningen, og den er også centrum for en 356 meter lang skibssætning, hvor de store sten stadig ligger under mulden i den nordlige ende, mens stenrækkerne mod syd skjuler sig under Sydhøjen.

Tre huse af trelleborgtypen blev fundet ved udgravningerne. På billedet til højre ses en digital rekonstruktion af huse og palisade.

Del denne side