Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Ungdomsuddannelserne og sprogskoler

Ungdomsuddannelserne og sprogskoler

Frilandsmuseets undervisning dækker emner som måltider og fødevarer, landboreformer og landbosamfund, forbrug og samfund.

Vi bygger undervisningen på mikro- og hverdagshistorie, nuancerer det typiske eller stereotype, og bruger aktivt omgivelser, genstande og kilder i undervisningen.

Ønsker man flere oplysninger, så kontakt Inge-Mette Petersen på mail: uvfri@natmus.dk

Mit hjerte altid vanker

Mit hjerte altid vanker

I 1754 stod tjenestepigen Gisle Nielsdatter ved Nørrejyllands Landsting anklaget for at have myrdet sit nyfødte spædbarn. Men hvem var involveret i mordet, hvorfor gjorde hun det – og myrdede hun sit barn?

I rollerne som anklagede og anklagere, vidner, forsvarere og dommere vil eleverne skulle afprøve de forskellige vidnesbyrd i sagen set gennem tidens lovgivning. Herigennem vil de få et indtryk af livsbetingelserne i en fjern tid ude på landet, hvor betingelserne for livet var meget anderledes, både for mænd og kvinder. Der skal falde en dom til slut – men det vil være op til eleverne, hvad dommen bliver.

Forløbet er udarbejdet til Folkeskolens ældste klasser. Det retter sig især mod fælles mål for fagene historie og samfundsfag, herunder styrkelse af stillingtagen og handling inden for særlige kulturelles sammenhænge og problemstillinger

  • Pris: 950 kr.
  • Antal elever: max. 25
  • Varighed: 2½ time
  • Undervisningen finder sted fra den 30. april til den 22. oktober tirsdag, onsdag og torsdag
I forfatternes fodspor

I forfatternes fodspor

Har du nogensinde ønsket at gå i en forfatters fodspor, blot for en enkelt time, og prøve at være i de rum og på de steder, hvor fortællingen foregår? I dette undervisningsforløb får du og dine elever mulighed for at gøre netop dette gennem besøg i Frilandsmuseets bygninger og landskaber. Her kan man komme tæt på den tid, personerne i fortællingen lever i, de bygninger og rum, de beboede og de landskaber, de bevægede sig i. Frilandsmuseets undervisningsafdeling vil facilitere besøget gennem introduktion til relevante steder og dragter eller dragtdele fra den pågældende tid, som også viser personernes sociale status. Herigennem får eleverne mulighed for at undersøge og reflektere en tekst, og derigennem reflektere over tekstens univers.

Hvornår: 10. september til 3. oktober, alle dage fra kl. 9.30 til 12

  • Pris: 950 kr.
  • Gymnasie, HF, HTX, HHX og øvrige ungdomsuddannelser
  • Antal elever: max. 25
  • Varighed: 2½ time
  • Undervisningen finder sted fra den 10. september til den 3. oktober, dog kun tirsdag, onsdag og torsdag

Undervisningsmateriale kan allerede nu downloades. Du finder det her

Rundvisninger

Brødet æltes ved brødovnen
Brøden æltes ved brødovnen
Gårdspladsen på gården fra Pebringe
Gårdspladsen på gården fra Pebringe
Pigen foran Brugsen fra Stadager
Øjebliksbillede ved Brugsen fra Stadager
Den fattige i fattegården
Greve Hospital - forsorg i tidligere tider

På Frilandsmuseets rundvisninger dykker vi ned i forskellige aspekter af danskernes dagligliv. Rundvisningerne sætter elevernes viden i konkrete rammer og historisk perspektiv. Vi bruger aktivt gårde og huse, genstande og billeder til at formidle temaer og pointer.

Pris:750 kr.

Varighed: 1½ time. Tirsdag - torsdag kl. 10, 11.30 eller 13

9. april - 28. juni 2024

Nedenfor ser du nogle eksempler på temaer og rundvisninger, udvalgt til ungdomsuddannelserne.

Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet var en stor og kompleks lovpakke til effektivisering og modernisering af det danske landbrug og godssystemet.

Udflytning og jordreformer bød enten på store muligheder for en driftig bonde - eller på ny usikkerhed uden for de gamle landsbyers trygge rammer.

For landsbyernes svageste, de fattige og jordløse, forringede lovene på mange måder hverdagen.

På rundvisningen gennemgår vi statens rolle i omlægningerne og alle de praktisk konsekvenser, de fik for den enkelte bonde. Vi taler også om reformernes store sociale følgevirkninger.

Fattig og nødstedt var man, hvis man boede på Greve Hospital, Frilandsmuseets fattighus fra 1700-tallet.

Her formidler vi livet for samfundets allersvageste gennem tiderne. Husets indretning afspejler fattigforsorgen gennem 300 år med nedslag i 1700, 1800 og 1900-tallet. Den sidste beboer forlod huset i slutningen af 1970erne.

Vi formidler beboernes dagligliv, og de normer og love, som ændrede sig gennem tiderne. Historien viser, hvordan landbosamfundet fik løst de sociale problemer gennem en blanding af tvang, tugt og privat godgørenhed.

Sådan foregår e-bestilling

Du udfylder bestillingsfomularen, helst senest 14 dage før, da vi har op til 5 hverdages ekspeditionstid. Har man ikke EAN-nummer, angives det blot i feltet. Herefter modtager du en bekræftelse på, at du har udfyldt formularen og at vi har modtaget den. Det er dog  ikke den endelige bekræftelse. Den kommer senere med dato, mødested etc.

Det er også muligt at kontakte Frilandsmuseets undervisningscenter via mail.