Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Ungdomsuddannelserne og sprogskoler

Frilandsmuseets undervisning dækker emner som måltider og fødevarer, landboreformer og landbosamfund, forbrug og samfund.

Vi bygger undervisningen på mikro- og hverdagshistorie, nuancerer det typiske eller stereotype, og bruger aktivt omgivelser, genstande og kilder i undervisningen.

Ønsker man flere oplysninger, så kontakt Inge-Mette Petersen på mail: uvfri@natmus.dk

Rundvisninger

Brødet æltes ved brødovnen
Brøden æltes ved brødovnen
Gårdspladsen på gården fra Pebringe
Gårdspladsen på gården fra Pebringe
Pigen foran Brugsen fra Stadager
Øjebliksbillede ved Brugsen fra Stadager
Den fattige i fattegården
Greve Hospital - forsorg i tidligere tider

På Frilandsmuseets rundvisninger dykker vi ned i forskellige aspekter af danskernes dagligliv. Rundvisningerne sætter elevernes viden i konkrete rammer og historisk perspektiv. Vi bruger aktivt gårde og huse, genstande og billeder til at formidle temaer og pointer.

Pris:750 kr.

Varighed: 1½ time. Tirsdag - torsdag kl. 10, 11.30 eller 13

9. april - 28. juni 2024

Nedenfor ser du nogle eksempler på temaer og rundvisninger, udvalgt til ungdomsuddannelserne.

Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet var en stor og kompleks lovpakke til effektivisering og modernisering af det danske landbrug og godssystemet.

Udflytning og jordreformer bød enten på store muligheder for en driftig bonde - eller på ny usikkerhed uden for de gamle landsbyers trygge rammer.

For landsbyernes svageste, de fattige og jordløse, forringede lovene på mange måder hverdagen.

På rundvisningen gennemgår vi statens rolle i omlægningerne og alle de praktisk konsekvenser, de fik for den enkelte bonde. Vi taler også om reformernes store sociale følgevirkninger.

Fattig og nødstedt var man, hvis man boede på Greve Hospital, Frilandsmuseets fattighus fra 1700-tallet.

Her formidler vi livet for samfundets allersvageste gennem tiderne. Husets indretning afspejler fattigforsorgen gennem 300 år med nedslag i 1700, 1800 og 1900-tallet. Den sidste beboer forlod huset i slutningen af 1970erne.

Vi formidler beboernes dagligliv, og de normer og love, som ændrede sig gennem tiderne. Historien viser, hvordan landbosamfundet fik løst de sociale problemer gennem en blanding af tvang, tugt og privat godgørenhed.

Mit hjerte altid vanker

Mit hjerte altid vanker

I 1754 stod tjenestepigen Gisle Nielsdatter ved Nørrejyllands Landsting anklaget for at have myrdet sit nyfødte spædbarn. Men hvem var involveret i mordet, hvorfor gjorde hun det – og myrdede hun sit barn?

I rollerne som anklagede og anklagere, vidner, forsvarere og dommere vil eleverne skulle afprøve de forskellige vidnesbyrd i sagen set gennem tidens lovgivning. Herigennem vil de få et indtryk af livsbetingelserne i en fjern tid ude på landet, hvor betingelserne for livet var meget anderledes, både for mænd og kvinder. Der skal falde en dom til slut – men det vil være op til eleverne, hvad dommen bliver.

Forløbet er udarbejdet til Folkeskolens ældste klasser. Det retter sig især mod fælles mål for fagene historie og samfundsfag, herunder styrkelse af stillingtagen og handling inden for særlige kulturelles sammenhænge og problemstillinger

  • Pris: 900 kr.
  • Antal elever: max. 30
  • Varighed: 2½ time
  • Undervisningen finder sted fra den 30. april til den 23. maj, dog kun tirsdag, onsdag og torsdag

Sådan foregår e-bestilling

Du udfylder bestillingsfomularen, helst senest 14 dage før, da vi har op til 5 hverdages ekspeditionstid. Har man ikke EAN-nummer, angives det blot i feltet. Herefter modtager du en bekræftelse på, at du har udfyldt formularen og at vi har modtaget den. Det er dog  ikke den endelige bekræftelse. Den kommer senere med dato, mødested etc.

Det er også muligt at kontakte Frilandsmuseets undervisningscenter via mail.