Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Undervisningsforløb

Hensigten med Håndværk i Folkeskolen var at udvikle et modelkatalog med koncepter, der kan bruges af alle museer og folkeskoler i deres undervisning på 6. klassetrin.

Du kan her læse mere om de forskellige forsøg, som blev afprøvet. Tanken er så, at man kan plukke fra kataloget og udtage de elementer, der er mest relevante på enten dit museum og/eller i din skole.

Udover de her viste eksempler var Bornholms Museum, Museum Sønderjylland, Flynderupgård og Kystliv Holbæk også en del af projektet.

Frilandsmuseet

Undervisning
Foto: Laura Bekking

Skolebørn i håndværkerlære på Frilandsmuseet

Uge 37 i 2018 var 6.U fra Øster Farimagsgade skole på arbejde med Frilandsmuseets håndværkere. Klassen blev ugen igennem delt op i små hold på syv, som kom i lære som henholdsvis murer, tømrer, maler og tækker. Ud over en masse nye fagtermer og en forståelse af sammenhængen mellem materialer og forarbejdning, lærte børnene hvor tilfredsstillende det var at arbejde med deres hænder og kunne røre ved det, de arbejdede med. Forløbet danner udgangspunkt for senere forløb på Frilandsmuseet

Undervisning
Foto: Brittany Overgaard

Valgfag

Igennem hele efteråret 2019 har Kongevejens Skole, som er nabo til Frilandsmuseet lagt al undervisning i 7. klasses valgfag i håndværk og design på museet. Sammen med klassens lærere og håndværkere fra Frilandsmuseet bygger eleverne et legehus på museets byggelegeplads. Eleverne får afprøvet forskellige traditionelle håndværksmetoder og sammen med museets murer laver de fx deres egne lersten, som skal bruges, når de laver bindingsværk på huset. Der skal arbejdes sammen, når eleverne står på stilladset og lægger tag i klink på huset og der er masser af anvendt matematik, når eleverne opmåler og laver nye karme til gamle vinduesrammer, som de også er med til at renovere, sammen med museets maler.

Du kan hente vejledning til undervisningsforløbet HER

Undervisning
Foto: Brittany Overgaard

Frilandsmuseets byggelegeplads

Tidsforbrug: 2 skoledage
Normering: 3 håndværkere og 2 skolelærer  
Der deles i 3 grupper på ca. 8 elever. Alle starter med fælles introduktion (ca. 60 min.) om håndværkets og materialernes kulturhistoriske fortælling. Følgende temaer berøres.

Fælles introduktion (kulturhistorisk kontekst i børnehøjde):

 • Det stedsspecifikke byggeri (man bygger/arbejder på stedets præmisser og med de lokale materialer)

 • De forskellige håndværksfag og deres materialer

 • Børn som håndværkere (børn deltager i det daglige arbejde og det gælder også i byggeprojekter og vedligehold)

 • Det bæredygtige byggeri og overlevering af kulturarvens viden til fremtidens håndværkere.

Eleverne deles i grupper, der hver især identificere de forskellige materialer i det byggede miljø. Der afsluttes med en fælles samtale om opgaverne, hvor materialerne kobles til de relevante håndværksfag.

Forløbet ”Håndværk i Folkeskolen” var et forløb på to dage med en 6. klasse på Kliplev Skole.

Udover en formidler fra Museums Sønderjylland deltog Thor Grabow fra virksomheden Linolie & Pigement.

Eleverne lærte om maling og hvordan man laver maling. Eleverne besøgte en malerfabrik, hvor de lavede deres egen maling. Efterfølgende malede eleverne et legehus på deres skole med den maling de selv havde fremstillet.

Undervisning

Kystliv Holbæk

Undervisning

Bygning af en Strandhusepram
Undervisningsforløbet foregår på Kystliv Holbæk med 6.-klasser fra skoler i Holbæk Kommune.

Her er den lokale, traditionelle fjordfiskerkultur fra begyndelsen af 1900-tallet i centrum for alle aktiviteter på de maritime værksteder som bådebyggeriet, sejlloftet, rebslåeriet og stejlepladsen hvor garn, udstyr ogfangst håndteres.

Selve kystlivscenteret, som dette forgår i, indeholder tillige en udstilling fra Museum Vestsjælland om kystlivet, fiskerierne og livet ved fjorden i første halvdel af 1900-tallet. Denne udstilling danner en slags “bagtæppe” eller “ramme" for de håndværksmæssige aktiviteter, der foregår på værkstederne, på fjorden og i skoven.

Faglige mål
Eleverne skal få en forståelse af materialekvalitet fra skov til færdigt produkt (her i form af en båd). Samtidig skal elevens opnå basale færdigheder i håndtering af enkelte typer håndværktøj, som høvl, sav, hammer, stemmejern og økse.

Det er ligeledes et mål, at dette konkrete projekt, skal bruges som en start for at prøve denne type undervisning af og som en slags “teaser” til andre håndværk- og designlærere for at inspirere dem til at udvikle videre på idéerne sammen med os.
Og ikke mindst er målet, at give eleverne en interesse for håndværk generelt og dermed motivere flere elever til at vælge håndværk som deres fremtidige levevej.

Organisering

Hver klasse har haft to - tre dage på værkstederne i skoven og på fjorden. Der har været to undervisere tilknyttet i tillæg til klassens egen lærer og hver klasse har været delt op i to hold, når de har været på værkstedet og 4 hold, når de skulle finde egnede træer til at fælde i skoven.

Bornholm

Undervisning
Foto: Bornholms Museum

Skoleelever møder håndværk og håndværkere på Bornholms Museum

Der er i disse år øget fokus på håndværksfag. På skoleområdet arbejder man på at få flere elever sporet ind på uddannelse og arbejde indenfor håndværk.

Pottemager/keramiker, tømrer, murer og arbejde indenfor haven/landskabsområdet er blevet valg ud på Bornholms Museum, da disse repræsenterer både fagområder på Museet samt lokale traditioner.

6. C på Søndermarkskolen stillede juni 2018 op som ”prøvekaniner” for projektdelen på Bornholms Museum. Første dag blev eleverne fordelt på Hjorths Fabrik og Erichsens Gård. I små grupper arbejdede de tæt sammen med museets håndværkere/fagmedarbejdere og var med til konkrete arbejdsopgaver.

På Hjorths Fabrik prøvede de kræfter med sider af pottemager/keramiker håndværket. De arbejdede med leret på drejeskiven, i støbeforme, afpudsning/finpudsning samt dekoration. På den måde fik de kendskab til leret muligheder og begrænsninger samt design overvejelser. En anden del af klassen arbejde på Erichsens Gård med maler-, murer- og gartneropgaver. Eleverne kalkede en del af husets ydremurer, de understrøj med mørtel Erichsens Gårds tag og havens mange hække og buske blev klippet/beskåret.

Hjerl Hede

Undervisning

Dette projektforløb foregik på Hjerl Hede og Naur-Sir Skole og Børnehus. Fokus var igen forståelsen af håndens arbejde i en kulturhistorisk ramme.

Faglige mål
Overordnet var forløbet en introduktion til den danske byggeskik, som skulle være inspiration til at udvikle og bygge deres egen hytte. Eleverne fik mulighed for at prøve kræfter med værktøj og teknikker, der knytter sig til murerfaget, tømrerfaget og etableringsfasen, og deres håndværksmæssige kompetencer blev udviklet via forskellige værksteder. Desuden blev deres faglige viden fra de almene skolefag koblet til håndværket. Gennem arbejdet med naturmaterialer blev elevernes kendskab til de resurser, der findes i deres nærområde, øget. Dermed fik eleverne en forståelse af, hvorledes vi som mennesker kan bidrage til at reducerer forbrug. Målet var samtidig at inspirere lærerne til at søge viden blandt et museums netværk og bruge nye teknikker i undervisningen hjemme på skolen samt at opdage de muligheder, et kulturhistorisk museum rummer.

Undervisning
Foto: Laura Bekking

Organisering
Vekselvirkningen mellem Hjerl Hede og Naur-Sir Skole og Børnehus blev et spændende relationsopbyggende og lærende forløb. Forløbet strakte sig over flere samlinger. hvor eleverne besøgte Hjerl Hede og så på huse og gamle håndværk, og hvor Hjerl Hedes håndværkere kom på besøg på skolen. Med i forløbet var også en emneuge bygget op omkring emnet

Hele undervisningsforløbet kan findes i en beskrivelse, som også gennemgår de relevante faglige mål, kan hentes HER

Holbæk Kommune

Undervisning
Foto: Laura Bekking

På oldefars tid

Håndværk i Folkeskolen har udviklet et oplevelses- og læringskoncept i samarbejde med EUC Nordvestsjælland og lærergrupper fra Kildedamsskolen og Katrinedalskolen i Holbæk, hvor elever løste håndværksopgaver i samarbejde med faglærere fra EUC Nordvestsjælland, håndværkere og formidlere fra Andelslandsbyen Nyvang og deres lærer fra faget Håndværk og Design.

Titlen ’På Oldefars’ tid rummer en fortælleverden, der kan udfoldes i læringsmålene for Håndværk og Design og på en række af de fælles mål for folkeskolen 6. klassetrin.

Du kan hente hele undervisningsforløbet her, inkl. lærervejledning og aktivitetskort.

Børstenbinderi på Flynderupgård
Dette er et undervisningsforløb, der foregår på det lokale landbrugsmuseum Flynderupgård. Her er et gammel håndværk – børstenbinderi – udgangspunkt for et værkstedsbesøg for kommunens 6. klasser. Eleverne introduceres til, hvordan man producerer en børste efter gamle teknikker og med bæredygtige materialer. De får en rundvisning på selve gården, hvor de klapper gårdens dyr og hører om landbrugslivet anno 1920. Her bliver børstenbinderi sat ind i en kulturhistorisk ramme.

Faglige mål
Eleverne skal have mulighed for at prøve kræfter med teknikker og værktøj, der er knyttet til både de hårde materialer – træ og metaltråd - og de bløde materialer – heste- og svinebørster. De skal også kunne sætte håndværket ind i en kulturhistorisk sammenhæng (materiel kultur). Målet er samtidig at inspirere lærerene til at bruge andre teknikker i undervisningen hjemme på skolen, og til at opdage muligheder på et kulturhistorik museum.

Målgruppe

 • Alle kommunens 6. klasser – 21 klasser deltog.

 • Håndværk- og designlærere

Organisering

Hver klasse har haft en dag i værkstedet på museet (ca. 4 timer). Der har været en håndværker og en hjælper tilstede ud over klassen egne lærere. Værkstedet er indrettet i en lade på museet. Værkstedet er organiseret i flere stationer, så det er overskueligt for elever at komme til, og at de ikke skal vente så længe.

Dagsforløb

 • Introduktion til materialer, værktøj, maskiner, sikkerhed i værkstedet, ”arbejdsånd” og til håndværket børstenbinderi

 • Arbejde i værksted

 • Rundvisning på gården

 • Frokost

 • Afsluttende finish på egen børste.

Der er mulighed for at efterbearbejde eller udvide forløbet med en designproces på egen skole.

Kompetenceudvikling
I forbindelse med projektet har der været afholdt en faglig eftermiddag, hvor håndværket blev afprøvet. Her har andre faglærere også været inviteret med.

En vejledning til børstenbinding kan hentes her.

Undervisning
Foto: Sandra Odgaard – Thinkalike

Kontakt

Håndværk i Folkeskolen
Michael Gyldendal
Projektleder
Nationalmuseet, Frilandsmuseet Det Gamle Danmark
michael.gyldendal@natmus.dk
+45 41 20 65 29