Historisk viden

Tropisk Afrika

De tidligste afrikanske nutidsmennesker levede som samlere og jægere. Før var de spredt over et større område, nu er nogle af dem, san eller buskmennesker, trængt helt ned i Kalahari – på det seneste i reservater.Andre oprindelige folk er pygmæer i bl.a. Congos og Camerouns regnskove. Buskmænd og pygmæer er og var samlere og jægere uden fast bopæl; begge grupper er små – fra 135-150 cm.

Omkring Kristi fødsel begyndte en ny type sorte bondefolk at brede sig over Afrika. De kaldes bantu-folk og havde nye landbrugsmetoder, nye afgrøder og redskaber med. Nogle mener, de opstod i Congo, andre i Vestafrika. Flere mennesker kan lettere få kalorier nok i et landbrugssamfund end i et samler-jægersamfund. De effektive bantuer skubbede derfor både samlere og jægere og hyrdefolk som masaier ud i Afrikas tørre områder.

Bantuernes samfund var forskellige, men de var alle styret af en konge eller høvding. I modsætning til samler-jægersamfund, hvor alle lavede det samme, havde bantu-samfundene forskellige erhverv som smede, bønder, pottemagere, vævere, handlende, krigere og religiøse ledere. De fleste afrikanske bondesamfund lagde stor vægt på slægten – forfædrene blev en slags guder på linie med diverse andre overnaturlige væsner, der kunne påkaldes til hjælp i forskellige situationer.

I Jordens Folk på 1. sal er de afrikanske samlinger udstillet i rum 154 og 155 og på 2. sal i Etnografiske Skatkamre i rum 253, 254 og 255.

Del denne side