Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Tropisk Afrika

Kvindelig kifwebe-maske fra songe- og luba-folket i det østlige Congo. Udstillet i Etnografisk Samling
Kvindelig kifwebe-maske fra songe- og luba-folket i det østlige Congo. Udstillet i Etnografisk Samling

De tidligste afrikanske nutidsmennesker levede som samlere og jægere. Før var de spredt over et større område, nu er nogle af dem, san eller buskmennesker, trængt helt ned i Kalahari – på det seneste i reservater.Andre oprindelige folk er pygmæer i bl.a. Congos og Camerouns regnskove. Buskmænd og pygmæer er og var samlere og jægere uden fast bopæl; begge grupper er små – fra 135-150 cm.

Omkring Kristi fødsel begyndte en ny type sorte bondefolk at brede sig over Afrika. De kaldes bantu-folk og havde nye landbrugsmetoder, nye afgrøder og redskaber med. Nogle mener, de opstod i Congo, andre i Vestafrika. Flere mennesker kan lettere få kalorier nok i et landbrugssamfund end i et samler-jægersamfund. De effektive bantuer skubbede derfor både samlere og jægere og hyrdefolk som masaier ud i Afrikas tørre områder.

Bantuernes samfund var forskellige, men de var alle styret af en konge eller høvding. I modsætning til samler-jægersamfund, hvor alle lavede det samme, havde bantu-samfundene forskellige erhverv som smede, bønder, pottemagere, vævere, handlende, krigere og religiøse ledere. De fleste afrikanske bondesamfund lagde stor vægt på slægten – forfædrene blev en slags guder på linie med diverse andre overnaturlige væsner, der kunne påkaldes til hjælp i forskellige situationer.

I Jordens Folk på 1. sal er de afrikanske samlinger udstillet i rum 154 og 155 og på 2. sal i Etnografiske Skatkamre i rum 253, 254 og 255.