Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kongemagt, kunst og religion i Vest- og Centralafrika

En page fra Benin-hoffet i 1600- eller 1700-tallet. Udstillet i Etnografisk Samling
En page fra Benin-hoffet i 1600- eller 1700-tallet. Udstillet i Etnografisk Samling

Medens mange andre kunstarter har deres udbredelse over hele Afrika, er skulptur først og fremmest knyttet til agerbrugssamfundene i Vest- og Centralafrika. Også inden for dette område har samfunds- og styreformer været mangfoldige som samfundene selv.

I nogle samfund lå magten hos gruppen af samfundets ældste og i politiske selskaber, i andre udøvedes den af herskere, der blev betragtet som gudernes slægtninge på jorden.

Navnlig i disse kongedømmer opnåede kunstnerne status som højt ansete specialister, hvis ry nåede vidt omkring.

De enkelte afrikanske folk udviklede hver deres karakteristiske stil, og specielt i de store kongeriger udviklede den enkelte kunstner i mange tilfælde en personlig stil, som kendetegnede ham og skabte hans berømmelse.

Religion

Religionen var overalt af afgørende betydning for den enkelte i hans eller hendes hverdag og for hele samfundets administration og fortsatte eksistens. Den dominerede alle sider af samfundslivet, besvarede tilværelsens store spørgsmål og forklarede dens sammenhænge.

Religionen var grundlaget for de personer og institutioner, hvorigennem magten eller de fælles beslutninger udøvedes, og skulpturen udgjorde det håndgribelige instrument til opnåelse af kontakt med det uhåndgribelige, med guder, ånder og forfædre.