Historisk viden

Ghana (Guldkysten)

Arabere har siden 900-tallet handlet på Afrikas østkyst, siden kom portugisere til. De var også blandt de første i Vestafrika, der for alvor blev invaderet efter Columbus’ opdagelse af Amerika og forbedringen af sejlskibenes funktion.

Formålet med de tidlige europæiske handelsfremstød i Vestafrika var først og fremmest at erhverve guld og elfenben.

De store forventninger til den afrikanske guldproduktion forstår man, når man ser mængden af guld, som indgår i ritualerne ved akan-folkenes kongehoffer i det nuværende Ghana. Området fik af europæerne navnet Guldkysten.

Asante-riget beherskede store dele af det nuværende Ghana og havde indtil 1826 overhøjhed over de områder, hvori danske handelsstationer og plantager var beliggende.

Danskerne betalte i denne periode afgift til Asante for retten til at handle med guld, elfenben og slaver. Danmarks handel med slaver ophørte i 1848.

I slutningen af 1800-tallet opdelte Europas stormagter Afrika imellem sig som kolonier, der først og fremmest skulle skaffe råstoffer til Europas industri – og skabe markeder for varerne.

I løbet af 1950’erne og 60’erne blev de fleste afrikanske lande frie.

Projekt i Ghana


Etnografisk Samling deltager i et samarbejdsprojekt, der undersøger og bevarer Danmarks og Ghanas fælles kulturarv og formidler kapitler fra den fælles historie.

Del denne side