Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kunst fra Vestafrika og Congo - Carl Kjersmeiers samling

Carl Nutzhorn Kjersmeier
Carl Nutzhorn Kjersmeier

Carl Nutzhorn Kjersmeier (1889-1961) blev født i Vejle og nærede ifølge overleveringen allerede i sin barndom interesse for fremmede kulturer. Han blev cand. jur. fra Københavns Universitet, men hans største interesse i studenterårene synes at have været litteratur fra fremmede kulturer. Han oversatte og udgav en række asiatiske, afrikanske og indianske digte og ordsprog og skrev også egne digte og enkelte noveller.

I 1917 blev Carl Kjersmeier gift med cand. jur. Amalie Edelsten. På deres rejser i Europa stiftede de personligt bekendtskab med de nye tendenser i kunsten og ikke mindst med den interesse, som de moderne europæiske kunstnere nærede for fremmede kulturers billedkunst, den ”primitive kunst”. 

Samlingen

Kjersmeiers næsten lidenskabelige interesse for specielt den afrikanske skulptur opstod i 1918 ved en tilfældighed, som blev afgørende for resten af hans liv. Samme år erhvervede han det første bidrag til det, der skulle blive en samling, og hans forfattervirksomhed koncentrerede sig i de følgende år mere og mere om det afrikanske.

Allerede i 1926 talte samlingen over hundrede stykker, men den afgørende begivenhed for såvel samlingen som for Kjersmeiers arbejde med den afrikanske kunst var rejsen til det daværende Fransk Vestafrika i 1931-1932.

I en artikel fra 1926 erklærede Kjersmeier den afrikanske kunst for en død kunst. De afrikanske folk havde, hævdede han, mistet troen på deres egne religioner, og kunsten, som var nært knyttet til netop disse religioner, havde mistet sin betydning og var væk, ”bortslæbt af entreprenante kunsthandlere og rejsende” eller brændt af tilhængere af Kristendommen og Islam.

Alligevel besluttede Amalie og Carl Kjersmeier sig i 1931 til at rejse til Afrika, hvor de trods Kjersmeiers tidligere pessimisme fik lejlighed til at opleve den afrikanske kunst i det oprindelige miljø, samtidig med at de i løbet af seks måneder indsamlede nær ved 300 skulpturer og masker, som indgik i samlingen eller senere brugtes som bytteobjekter.

Amalie og Carl Kjersmeier donerede deres afrikanske samling til Nationalmuseet og i 1968 overgik den til Etnografisk Samling.

Carl Kjersmeiers Afrika-samling. Udstillet i Etnografisk Samling
Carl Kjersmeiers Afrika-samling. Udstillet i Etnografisk Samling

Bogværket ”Centres de style de la sculpture nègre africaine”

I 1935 begyndte Carl Kjersmeier udgivelsen af det store bogværk i fire bind med titlen ”Centres de style de la sculpture nègre africaine”, rigt illustreret, først og fremmest med eksempler fra Kjersmeiers egen samling, dristigt fotograferet af en af tidens kendte danske modefotografer Vagn Guldbrandsen. Det var denne for sin tid banebrydende bog, som gjorde Kjersmeier internationalt kendt blandt samlere, kunstnere og forskere med interesse for den afrikanske kunst.