Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Kalø Slot

På en ø inderst i Kalø Vig ligger ruinerne af Kalø-borgen. Øen er nu landfast via en vejdæmning, der må være opført samtidig med bygningerne. Når besøgende i dag, bevæbnet med madkurve og kikkerter, bevæger sig ud over dæmningen, træder de stort set på de samme sten, som blev befærdet af middelalderens bonde med sin skramlende kærre og ridderen med sin vrinskende hest.

Kalø Slot

Borgen på Kalø blev opført i 1313 af Kong Erik Menved efter et jysk bondeoprør. Bønderne blev herefter tvunget til at arbejde på opførelsen af Kalø – et arbejde der må have strakt sig over en årrække. I 1320 var Christoffer II konge, og han blev håndfæstet til at nedrive de fleste jyske borge, her iblandt Kalø. Der hersker tvivl om, hvor meget af borgen der blev revet ned i denne forbindelse. Efter at Valdemar Atterdag overtog tronen i 1340, kom der formodentlig igen gang i byggeaktiviteterne på Kalø, således at den stort set fik det omfang, som ses i dag. Valdemar Atterdag pantsatte den efterfølgende til bispen i Århus. Den indløstes af dronning Margrethe i 1407 og forblev herefter i kongens eje indtil 1672, hvor Christian V skænkede bygningerne til Ulrik Frederik Gyldenløve, der samme år nedrev borgen og brugte byggematerialet til opførelsen af Charlottenborg i København.