Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Prøveudtagning til forskningsformål

Udtagning af prøver til datering og naturvidenskabelige analyser i forskningsøjemed af genstande, antropologisk, zoologisk og andet organisk materiale tilhørende Nationalmuseet.

Vejledning til ansøgere

  1. Nationalmuseets ansøgningsformular skal udfyldes og indsendes til den relevante samling.
  2. Når tilladelse foreligger, aftales udtagning af prøver med den ansvarlige faginspektør. Nationalmuseets afdeling Bevaring & Naturvidenskab står for prøveudtagningen fra museumsgenstande – afregnes efter gældende takster. Prøveudtagning fra materiale deponeret på Københavns Universitet Panum og Statens Naturhistoriske Museum varetages af disse institutioners personale. Ønskes prøver udtaget fra genstande o.a. deponeret/udlånt til andre museer, skal ansøgning herom indsendes til den relevante samling på Nationalmuseet med kopi til det pågældende museum.
  3. Evt. restmateriale fra prøver skal returneres til Nationalmuseet, når analyserne er udført.
  4. Resultaterne af analyserne skal afrapporteres til Nationalmuseet inden for 12 måneder.
  5. Resultaterne skal publiceres inden for fem år. Speciale- og ph.d.-afhandlinger anses ikke for publikationer.
  6. Ved publicering skal de involverede forskere fra Nationalmuseet indgå som medforfattere eller, i mindre sager, krediteres. Aftale herom indgås samtidig med, at prøveudtagningen aftales.
  7. Nationalmuseet forbeholder sig ret til, såfremt resultaterne ikke er publiceret inden for den femårige periode, at benytte resultaterne i museets egen forskning.
  8. Ansøgningsskema med relevante bilag indsendes som pdf-filer og skal være Nationalmuseet i hænde senest tre måneder forud for den ønskede prøveudtagning.
  9. Ansøgere kan forvente endeligt svar inden for to måneder.

Ansøgningsformular