Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Elisabeth Munksgaard Fonden


STIPENDIER

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt historie.

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr. til dækning af udgifter indenfor nedenstående områder:

  • forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
  • publicering af forskningsresultater
  • studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.

Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Ligeledes skal det oplyses, hvorvidt et evt. legat skal udbetales til ansøger, eller, hvis bevillingen knytter sig til en opgave på en institution, udbetales til denne og administreres derfra.

Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie samt tilbud fra trykkeriet. Ansøgninger uden disse bilag vil ikke blive behandlet.

Ansøgningsskema, ansøgning, en sides CV og budget skal sendes elektronisk i en samlet PDF-fil og skal være modtaget inden den 1. oktober kl. 12.00 på e-mail munksgaard@natmus.dk. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december.

Ansøgningsskema er obligatorisk og håndskrevne ansøgninger modtages ikke.
Bestyrelsen:

 

Forskningschef Michael Andersen, formand siden 2022
https://pure.kb.dk/da/persons/michael-andersen

Lektor Henriette Syrach Lyngstrøm– i bestyrelsen side 2017
https://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/168951

Professor Marie Louise Bech Nosch I bestyrelsen siden 2019
https://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/150791

Lektor Birte Poulsen
https://pure.au.dk/portal/da/persons/birte-poulsen(cff6c56b-e3c0-49fa-8114-4cc9236dc6fa).html

 

Nedenfor er et udpluk af de seneste års støttede projekter.

- Økonomisk støtte til udlandsophold for 2-årig kandidatuddannelse

- Studier af keramik fra udgravningerne i Soli foretaget af The Swedish Cyprus Expedition, 1927-1933

- Studieophold ved Islands Universitet

- Genstandstegning med henblik på publicering af Kastrup fundet. Kastrup – En gravhøj fra ældre romersk jernalder ved Gram i Sønderjylland

- The Forgotten Amazon

- Kandidatspeciale i Forhistorisk arkæologi

- Leadership in Democratic Athens and Rhodes - Ideals and Realities of Leadership in Ancient Greece

- Undersøgelse af dansk forskningstraditions indflydelse og rolle i Grønland, i historisk tid, såvel som i nutiden – med fokus/udgangspunkt i inuitgravlæggelser

- Master of Science i Archaeology of the North ved University of Aberdeen

- On the Right Side of the King. A Microhistorical Study of High Official Titles in the Early 19th Dynasty