Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud
Forskningsadministration og rådgivning

Forskningsadministration og rådgivning

Forskningsadministrationen løser koordinerende opgaver og funktioner for museumschefen, museets forskere i alle afdelinger/enheder samt rådgiver direktionen i forskningsspørgsmål - herunder den overordnede ph.d.-administration og -koordinering.

Nyt fra Forskningsadministrationen er Forsknings- og Formidlingsafdelingens interne mailservice for museets forskere og andre interesserede på museet med orientering om aktuelle tiltag på forskningsområdet, bl.a. fondsmidler, EU-midler, konferencer, seminarer m.v.

Tilmelding via mail til thomas.grane@natmus.dk

Ekstern forskningsadministrativ rådgivning

 

Nationalmuseet tilbyder også forskningsadministrativ rådgivning til statslige og statsanerkendte museer samt kulturministeriets øvrige forskende institutioner.

Vi rådgiver om forskningsansøgninger til:

 • Kulturministeriets og Kulturstyrelsens Puljer
 • Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden
 • Private fonde
 • Internationale midler, herunder nordiske fonde og EU-midler 

Vi rådgiver og oplyser også om:

 • Ph.d.-ansøgninger, herunder erhvervs-pH.d. og samfinansierede projekter
 • Forskerbedømmelse af fastansatte på museerne
 • Økonomisk styring og afrapportering af større forskningsprojekter
 • Den bibliometriske forskningsindikator
 • Forskningssamarbejder
 • Museale forskningsstrategier

Vi formidler gerne kontakt til:

 • Danske og udenlandske museer
 • Universiteter, primært danske
 • Nationale og internationale forskningsadministrative fora

Museer og enkeltpersoner kan tilmelde sig "Nyt om forskning", som flere gange om året bringer nyheder fra forskningens verden bl.a. om frister og kriterier for ansøgninger til større puljer og fonde. Tilmelding sker per mail til thomas.grane@natmus.dk

Nationalmuseets forskningsadministration deltager også gerne med oplæg ved lokale møder og seminarer om forskning.

Kontakt

Forskningskoordinator Thomas Grane

Tlf: +45 4120 6032

E-mail