Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Prøveudtagning til forskningsformål

Udtagning af destruktive og non-destruktive prøver i forskningsøjemed fra genstande, antropologisk, zoologisk og andet organisk materiale tilhørende Nationalmuseet.

 

Vejledning til ansøgere

  • Nationalmuseets ansøgningsformular skal udfyldes og indsendes til samlingskoordinatoren for den relevante samling senest 4 måneder før forventet prøveudtagning
  • Ansøgere kan forvente svar inden for 3 måneder.
  • Når tilladelse foreligger, aftales udtagning af prøver med samlingskoordinatoren. Nationalmuseets fagpersonale står for prøveudtagningen, som afregnes efter gældende takster. En tilladelse vil indeholde et overslag over de forventede udgifter i forbindelse med prøvetagningen.
  • Evt. restmateriale fra prøver skal returneres til Nationalmuseet, når analyserne er udført.
  • Resultaterne af analyserne skal afrapporteres til Nationalmuseet inden for 3 år.
  • Resultaterne skal publiceres inden for 3 år. Speciale- og ph.d.-afhandlinger anses ikke for publikationer
  • Ved publicering skal de involverede forskere fra Nationalmuseet indgå som medforfattere eller, i mindre sager, krediteres. Aftale herom indgås samtidig med, at prøveudtagningen aftales.
  • Nationalmuseet forbeholder sig ret til at registrere prøveresultaterne som berigende genstandsdokumentation direkte i museets registreringssystem, samt at anvende denne dokumentation løbende i det museumsfaglige arbejde og den museale forskning.
  • Prøveudtagning fra materiale deponeret på Københavns Universitet Panum og Statens Naturhistoriske Museum varetages af disse institutioners personale. Prøvetagning udføres efter ansøgning som ovenfor beskrevet.
  • Ønskes prøver udtaget fra genstande o.a. deponeret/udlånt til andre museer, skal ansøgning herom indsendes til den relevante samlingskoordinator på Nationalmuseet.

Ansøgningsskema med relevante bilag indsendes som pdf-filer og skal være Nationalmuseet i hænde senest 4 måneder forud for den ønskede prøveudtagning.

Ansøgere kan forvente endeligt svar inden for 3 måneder.