Historisk viden

Nationalmuseets udgivelser

Nationalmuseets Arbejdsmark

Nationalmuseets Arbejdsmark modtager og trykker artikler med relevans for Nationalmuseets arbejdsområde, forfattet af enten dets egne medarbejdere (gerne i samarbejde med eksterne medforfattere), af andre med tilknytning til museet, eller af eksterne forfattere, som præsenterer emner med relevans.

Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse.

 

Læs Flemming Kauls artikel om europæiske forbindelser i bronzealderen fra Arbejdsmarken 2013

Nationalmuseets Arbejdsmark receives and prints articles of relevance to the National Museum’s areas of activity, written either by the Museum’s own staff  (often in collaboration with external co-authors), by others associated with the Museum, or by external authors who present relevant themes.

All manuscripts are subjected to anonymous peer reviews.

See prices for Nationalmuseets Arbejdsmark in the museum shop.

Del denne side