Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Om motiver

Hjemmesiden giver adgang til kunst- og kulturhistoriske oplysninger om et kalkmaleris stilart, kalkmaleriværksted og datering. Endvidere maleriets indhold af motiver, bibelske og historiske personer samt ornamentale detaljer.

Stilartomfatter stilperioderne 1080-1175 Romansk, 1175-1275 Senromansk1275-1375 Tidlig gotik1375-1475 Gotik1475-1550 Sengotik1550-1630 Renæssance1620-1750 Barok og 1740–1775 Rokoko. Såfremt et kalkmaleri ikke kan bestemmes i forhold til en specifik stilarts periode angives Kan ikke dateres til specifik periode.

Kalkmaleriværksted omfatter allerede kendte malere og værksteder samt helt nye værksteder identificeret i arbejdet med at skabe hjemmesiden ”Kalkmalerier i danske kirker”. Såfremt maleren eller værkstedet ikke er kendt er angivet Ukendt. For information om kendte danske kalkmalere og kalkmaleriværksteder se Kalkmalere og kalkmaleriværksteder.

Dato angiver årstal for maleriets oprindelse, som oftest indenfor et interval. Er årstallet for maleriets oprindelse kendt er både Datering Fra og Datering Til angivet som det samme årstal.

Motiv angiver kalkmaleriets billedindhold. I arbejdet med hjemmesiden ”Kalkmalerier i danske kirker” er skabt en klassifikation for billedindhold.  Klassifikationen omfatter fem overordnede temaer FortællingerPerson er og VæsenerAllegorier, Ornamentik samt Tegn og Mærker.

Fortællinger omfatter scener, som gengiver begivenheder, skildringer eller historier, hvad enten de er hentet fra Biblen, de apokryfiske skrifter, helgenlegender eller skildringer fra samtiden.

Personer og væsener omfatter afbildninger af ”levende” væsner herunder bibelske personer, hellige mænd og kvinder, historiske personer, dyr og fantasivæsner.

Allegorier omfatter scener med allegorisk eller symbolsk betydning.

Ornamentik defineres som ornamenter, fortløbende mønsterdekorationer og andre dekorationer, der traditionelt betegnes som ornamentale.  Ornamenter er enkeltstående ornamentale dekorationer.  Fortløbende mønsterdekorationer består af linjer, former, farver, motiver eller lignede som danner regelmæssige strukturer. Fortløbende mønsterdekorationer betegnes som borter, såfremt de forløber som bånd. Dækker de fortløbende mønsterdekorationer en flade, er der enten tale om strøornamenter eller rankeslyngsornamenter. Andre dekorationer, der traditionelt betegnes som ornamentale kalkmalerier omfatter afbildninger af arkitektur, draperier og imitationer.

Tegn og mærke omfatter indvielseskors, indskrifter, bomærker, våbenskjolde og labyrinter.

Det bemærkes, at et motiv kan klassificeres indenfor flere kategorier.  En afbildning af Korslammet er eksempelvis klassificeret som både Person og væsen:Dyr og Person og væsen:Kristus. En afbildning af Jesu fødsel kan være klassificeret som både Fortælling:Jesu barndomshistorie og Fortælling: Dagligliv, såfremt afbildede dragter eller husgeråd er tidstypiske for tidspunktet, da kalkmaleriet blev malet.

Hjemmesiden giver tillige oplysninger om hvilke personer og væsener, der indgår i hvert enkelt kalkmaleri, hvad enten de er fra Bibelen eller de apokryffe skrifter, fra helgenlegender eller er historiske personer. Navn refererer til afbildede personer og væsener. Personer og væsener som udelukkende er angivet ved en inskription er ikke medtaget.

Sidst men ikke mindst er angivet, hvilke ornamentale detaljer, der indgår i ornamentikken i hvert enkelt kalkmaleri. For information om ornamentale detaljer og hvorledes de er placeret i henhold til klassifikationen af ornamentale detaljer, se Ornamentale detaljer.