Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Frilandsmuseets samling og arkiver

Frilandsmuseets samling og arkiver

Frilandsmuseets arkiv rummer opmålingstegninger, bygningstegninger, fotos, beretninger og andre arkivalier fra og om de bygninger og kulturlevn, som gennem tiden er blevet hjemtaget til museet. 

Arkitekterne på Frilandsmuseets tegnestue behandler forespørgsler om ældre bygninger, om bygningsrestaurering, og giver adgang til museets samling af bygningstegninger og bygningsdokumentation.

Kontakt:
Arkitekt, MAA Niels Erik Jensen
Tlf: +45 3347 3485

Niels Erik Jensen

 

Frilandsmuseets genstandsarkiv rummer oplysninger om museets genstandssamling på ca. 50.000 genstande, samlet ind gennem godt 100 år. Der er adgang til genstandsarkivet efter aftale.

Størsteparten af museets genstande relaterer sig til tidligere tiders landbrug, håndværk og fiskeri. Museets samling rummer også redskaber, husgeråd, møbler, nips og indbo fra de sidste ca. 200 år.

En stor del af museets samling stammer fra bonde- og landbohjem, landhåndværkere, forretninger og virksomheder på landet.

Museets inspektører besvarer henvendelser vedr. samlingens genstande og de temaer, som den dækker.

Kontakt:
Overinspektør Peter Henningsen
Tlf: +45 3347 3480 / +45 5076 0481

Peter Henningsen