Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Etnografisk Samlings Filmarkiv

Etnografisk Samling råder over en betydelig samling film fra feltarbejder og ekspeditioner til fjerne egne, tilbage fra starten af sidste århundrede og op til cirka 1970. Hovedparten af filmene er tæt knyttet til Etnografisk Samlings genstande og kan derfor være med til at belyse deres lokale kontekster.

Etnografisk Samlings filmarkiv rummer optagelser fra hele verden, og flere af filmene er unik historisk dokumentation af de steder, fænomener og mennesker, de viser.

Filmene er digitalt overført i samarbejde med Det Danske Filminstitut og såvel filmfiler som oplysninger om filmene findes begge steder. Forskere kan se filmene på dvd'er i ES' arkiv. Oplysninger om filmene kan for en del af filmenes vedkommende søges i det Danske Film Instituts Nationalfilmografien, ligesom en komplet registrant med tiden vil blive offentliggjort via Nationalmuseets billleddatabase Cumulus.

Etnografisk Samling modtager fortsat meget gerne henvendelser fra personer eller institutioner, der ønsker at overdrage arkivalsk filmmateriale, der hermed kan indgå i Etnografisk Samlings Filmarkiv. 

Film fra hele verden

Filmene stammer primært fra ekspeditioner eller etnografiske feltarbejder, som havde en tilknytning til Nationalmuseets Etnografiske Samlinger. For eksempel findes her film fra Ole Olufsens ekspedition til Nordafrika 1922-23, fra Knud Rasmus- sens 5. og 7. Thule-ekspeditioner, fra Helge Larsens feltarbejder i Alaska 1939-41, fra Jens Yde og Niels Focks ekspedition til Waiwai i Brasillien og Britisk Guinea i 1954-55 og fra Haslund-Christensen Mindeekspeditionen til Afghanistan 1953-55.

Se smagsprøver på film fra Afrika, Asien eller Arktis

Læs om film fra Nordamerika

Læs om film fra Syd- og Mellemamerika

Læs om film fra Middelhavslandene

Film om Etnografisk Samlings historie

Besøg Arkivet

Også en del film af danske embedsmænd i tjeneste i troperne og i Grønland har fundet vej til arkivet, hvilket f.eks. har tilført sjældne optagelser fra 1920ernes Kina og Borneo. Grønlands Styrelsen overdrog sine film til Nationalmuseet, og blandt andet derfor udgør film fra Grønland cirka en tredjedel af alle titler. Herudover er der flest film fra Asien, ikke mindst Indien. Endelig findes der en lille gruppe af film, der dokumenterer Nationalmuseets egen historie.

Digitalisering og overførsel til Det Danske Filminstitut

Digitalisering og overførsel til Det Danske Filminstitut

Etnografisk Samling gennemførte i 2011-12 en digital overførsel og registrering af arkivets cirka 300 titler, som var fordelt på knap 400 16 mm filmspoler. Pilotprojektet var koncentreret om 16 mm film, mens Etnografisk Samling også råder over en del 8 mm film samt forskellige videoformater. Samtidig med digitaliseringen sikrede Nationalmuseet 16 mm filmene ved at overføre dem til Det Danske Filminstitut/Filmarkivet, hvor der allerede fandtes en større filmsamling overdraget fra andre af Nationalmuseets enheder.

Læs mere om Digitaliseringsprojektet

Søg film i DFI's Nationalfilmografien

.
.
.
.
.
.
.
.