Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Arkæobotanisk Rapportoversigt 1994

M&M 26, 1994 Hertug Hans den Yngre's dæmning i Nydam fundet. Undersøgelse af tærskelforholdene i Nydambassinet.

M&M 21, 1994 Undersøgelse af planterester i en affaldsgrube fra førromersk jernalder ved Frederiksdalsvej, Randers.

M&M 12, 1994 Ældre jernalders agerbrug Arkæobotaniske analyser af kornfundene fra Overbygård Østerbølle Fjand og Alrum.

M&M 11, 1994 Plantemakrofossil-analyse fra det tidligste København, Kompagnistræde 28 & Rådhusstræde 6.

M&M 08, 1994 Analyse af forkullede planterester fra en boplads fra sen ældre germansk jernalder ved Solvang, Brørup Sogn, Malt Herred, Ribe amt.

M&M 07, 1994 Arkæobotaniske analyser af mareriale fra Vasagård, Bornholm.