Elevopgave i Samfundsfag og Historie

Opgave

Hvad er en stat?

Hvornår kan man tale om statsdannelse i det nuværende danske område?

Hvordan adskiller forskernes syn på statsdannelse sig (Hybel og Dobat)?

Relevante artikler i Vinkler på vikingetiden:
Danmarks riges tilblivelse
Af Nils Hybel (side 71)

Fællesskab og kongemagt i vikingetidens Danmark
Af Andres Dobat (side 59)

Nordisk religion og overgangen til kristendom
Af Lasse Sonne (side 83)

Relevante kilder
Adam af Bremen om Danmark og Otto
Ottar og Wulfstan
Widukinds beretning om Poppo og Harald Blåtand
Jellingstenen

Hent opgaven som PDF

Find flere elevopgaver

Del denne side